Ứng dụng khoa học giúp vùng Tây Nam bộ phát triển bền vững

Ngày 22/12/2018, tại thành phố Bạc Liêu, ĐHQG-HCM, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ.

Miếu Ông Hoàng Sa

Đã từ lâu, người dân thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ (TP. Quảng Ngãi) đã gọi ngôi miếu thiêng thờ cá Ông bên mép biển là miếu Ông Hoàng Sa.

Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018

Thông tư 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 quy định về  kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản, đo đạc và bản đồ chuyên ngành; trừ các sản phẩm đo đạc và bản đồ quốc phòng được quy định tại Điều 24 Luật Đo đạc và bản đồ.

Những nghiên cứu mới nhất về biển, cửa sông và bãi bồi

Tại Hội nghị quốc tế lần thứ 4 về nghiên cứu biển, cửa sông và bãi bồi (ECSS 2018) do Viện Khoa học và Công nghệ tính toán tổ chức ngày 31/10/2018 tại TPHCM, hơn 20 kết quả nghiên cứu quả mới nhất trong lĩnh vực này đã được giới thiệu.

Tăng cường nghiên cứu và truyền thông giáo dục về quần đảo Hoàng Sa

Hội thảo khoa học "Nghiên cứu và truyền thông giáo dục về quần đảo Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay” do UBND huyện Hoàng Sa tổ chức ngày 12/1/2019 tại Nhà trưng bày Hoàng Sa đã thu hút sự tham gia của 70 chuyên gia, nhà khoa học và cơ quan quản lý.