Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì Hội thảo khoa học "Sụt lún đất vùng ĐBSCL - Thực trạng và giải pháp ứng phó"

Sáng ngày 28/12/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo khoa học với chuyên đề “Sụt lún đất vùng đồng bằng sông Cửu Long – Thực trạng và giải pháp ứng phó”. Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tham dự và chủ trì hội thảo.

 

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì Hội thảo chuyên đề “Sụt lún đất vùng đồng bằng sông Cửu Long – Thực trạng và giải pháp ứng phó”

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất rộng lớn chiếm 12% diện tích, 19% dân số cả nước. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách, triển khai nhiều giải pháp để phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội đồng bằng sông Cửu Long. Vùng đất này đã có sự phát triển rõ rệt, đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đang đối mặt với nhiều thách thức do đây là vùng đất mẫn cảm với thay đổi của tự nhiên. Biến đổi khí hậu và nước biển dâng diễn ra nhanh hơn dự báo, gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, ảnh hưởng đến sinh kế và đời sống của người dân.Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu khai mạc Hội thảo
 
Đặc biệt, hiện tượng sụt lún đất, nhất là sụt lún đất ở các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ… cũng là một trong những vấn đề đang được các cấp lãnh đạo ở trung ương, địa phương, các nhà khoa học và dư luận xã hội hết sức quan tâm.
 
Để góp phần vào việc định hướng phát triển bền vững kinh tế - xã hội đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu theo tinh thần Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề “Sụt lún đất vùng đồng bằng sông Cửu Long – Hiện trạng và giải pháp ứng phó”.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, các vị khách quý tham dự Hội thảo khoa học với chuyên đề "Sụt lún đất vùng đồng bằng sông Cửu Long - Thực trạng và giải pháp ứng phó" do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị
 
Tại hội thảo, với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài Bộ các đại biểu tập trung làm sáng tỏ các nội dung về: Đánh giá được thực trạng hoạt động nghiên cứu, điều tra về sụt lún đất ở đồng bằng sông Cửu Long. Các kết quả đã đạt được (khẳng định được thực trạng sụt lún đất và nguyên nhân), các vấn đề còn tồn tại (nhất là khoảng trống về nghiên cứu, điều tra).
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung vào thảo luận các vấn đề về đề xuất việc thực hiện điều tra, nghiên cứu tiếp theo để khoanh định các khu vực sụt lún, xác định tốc độ sụt lún và nguyên nhân gây ra sụt lún ở từng khu vực; Đề xuất đầu mối tổng hợp, xử lý và công bố chính thức thông tin sụt lún. Đề xuất xây dựng các kịch bản sụt lún và giải pháp ứng phó (theo lộ trình).
 
Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân khẳng định, các nghiên cứu, điều tra đã và đang thực hiện bước đầu đã cung cấp các số liệu về các vùng đang sụt lún, tốc độ sụt lún và một số  nguyên nhân gây ra sụt lún trên phạm vi của đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời chúng ta cũng thấy được sự cần thiết, tính cấp bách của việc phải có chương trình nghiên cứu, điều tra (đề tài/dự án/đề án) nhằm đưa ra được các kết luận chính xác, đủ mức chi tiết về thực trạng sụt lún, tốc độ sụt lún và nguyên nhân gây ra sụt lún tại từng khu vực của đòng bằng sông Cửu Long, đặc biệt tại các đô thị lớn; trên cơ sở đó, có thể dự báo về diễn biến sụt lún đối với từng khu vực theo các kịch bản khác nhau, làm cơ sở cho việc đưa ra các giải pháp ứng phó phù hợp.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cũng chỉ đạo, qua Hội thảo này, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét việc giao cho một đơn vị trực thuộc Bộ là đầu mối để tổng hợp, xử lý thông tin, dữ liệu điều tra và công bố chính thức về kết quả điều tra sụt lún đất ở đồng bằng sông Cửu Long, theo đó định kỳ hàng năm (hoặc 5 năm) sẽ có báo cáo cung cấp số liệu chính thức cho các cơ quan nhà nước và cho toàn xã hội.


Toàn cảnh Hội thảo sáng ngày 28/12
 
“Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng mong muốn tập hợp được lực lượng các nhà khoa học, các tổ chức trong nước và nước ngoài để phối hợp cùng nhau đề xuất, xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, điều tra, quan trắc lún đất ở đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và trên toàn quốc nói chung.” – Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nói.
 
Sau Hội thảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Vụ Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp với các nhà khoa học trong và ngoài Bộ để tổng hợp, xử lý và xây dựng Báo cáo: “Thực trạng sụt lún đất ở đồng bằng sông Cửu Long và giải pháp ứng phó” để trình Lãnh đạo Bộ.

“Bộ Tài nguyên và Môi trường tin tưởng rằng kết quả của Hội thảo sẽ góp phần tổng kết, đánh giá thực trạng nghiên cứu, điều tra về sụt lún đất ở đồng bằng sông Cửu Long và kết quả đã đạt được nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm để định hướng, xây dựng và triển khai các đề tài/dự án/đề án nghiên cứu, điều tra mới; đồng thời tăng cường sự hợp tác giữa các tổ chức, cơ quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan, cũng như với các tổ chức, cá nhân của Việt Nam và quốc tế có liên quan. “ – Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nói./.

Nguồn: http://dwrm.gov.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.