Phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh Kiên Giang

Thực hiện Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Dự án “Phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh Kiên Giang” (Quyết định số 1740/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh).

Ngày 21-9-2018, tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu Dự án “Phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh Kiên Giang”, do bà Võ Thị Vân, Phó Giám đốc Sở TN&MT, Phó chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, chủ trì cuộc họp; thành viên của Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định số 1740/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh; tham dự có ông Phạm Văn Lam, Phó Trưởng phòng Quy hoạch biển và hải đảo - Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo, thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, làm phản biện 1; ông Lương Thanh Hải, Chuyên gia tư vấn Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) làm phản biện 2; ông Bùi Sơn, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Quản lý tổng hợp vùng duyên hải khu vực phía Nam thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (đơn vị tư vấn); cùng lãnh đạo các phòng thuộc Chi cục Biển và Hải đảo - Sở TN&MT.  


 Toàn cảnh họp Hội đồng nghiệm thu Dự án “Phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh Kiên Giang”

Nội dung cuộc họp, Hội đồng nghe đơn vị tư vấn thông qua dự thảo báo cáo tổng kết và thuyết minh bản đồ của Dự án “Phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh Kiên Giang” (gọi tắt là Dự án); Chi cục Biển và Hải đảo báo cáo kết quả rà soát, đánh giá dự thảo báo cáo tổng kết Dự án; phát biểu của 02 chuyên gia phản biện, các thành viên Hội đồng tham gia đóng góp ý kiến.

Theo đó, Dự án “Phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh Kiên Giang” đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu ngày 01/12/2017; tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau của thành viên Hội đồng, Sở TN&MT có văn bản xin ý kiến Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam góp ý cho dự thảo báo cáo tổng kết Dự án, tập trung 07 nội dung: (1) Phạm vi thực hiện Dự án; (2) Đặc điểm tình hình; (3) Nguyên tắc phân vùng; (4) Hướng tiếp cận và phương pháp phân vùng; (5) Cơ sở phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ; (6) Phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ của tỉnh (7) Bản đồ phân vùng. Nội dung báo cáo tổng kết dự án và các sản phẩm bản đồ sau khi được đơn vị tư vấn chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu và ý kiến của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, báo cáo tổng kết và sản phẩm của Dự án hoàn thành cơ bản bám sát theo đề cương dự án đề ra. Tại cuộc họp được nghe ý kiến đóng góp của các phản biện, nhận xét đánh giá của thành viên Hội đồng nghiệm thu, các đại biểu tham gia cuộc họp thống nhất thông qua Dự án, nhưng cần tiếp tục chỉnh sửa. Ông Bùi Sơn, đại diện đơn vị tư vấn tiếp thu những ý kiến đóng góp, nhận xét của thành viên Hội đồng và các đại biểu sẽ tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo tổng kết và cập nhật bổ sung sản phẩm Dự án giao cho Sở TN&MT. 

 

Các đại biểu nghiên cứu góp ý các sản phẩm bản đồ và bản đồ phân vùng khai thác sử dụng vùng bờ

Bà Võ Thị Vân, Phó Giám đốc Sở, Phó chủ tịch Hội đồng tổng hợp ý kiến và kết luận: Báo cáo tổng kết dự án và các sản phẩm bản đồ sau khi được đơn vị tư vấn chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu và ý kiến Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam bảo đảm theo đề cương, trên cơ sở thực hiện theo Quyết định 1249/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2014 – 2020; kết quả sản phẩm là cơ sở cho việc lập Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ của tỉnh. Tuy nhiên, từng nội dung đề nghị đơn vị tư vấn cần xem xét chỉnh sửa bổ sung theo góp ý, hoàn chỉnh báo cáo được tốt hơn; kết luận của Hội đồng thống nhất thông qua báo cáo dự án, nhưng có chỉnh sửa, bổ sung./.

Nguồn: http://www.vasi.gov.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.