Thông báo Hội thảo khoa học “Những thách thức cho sự phát triển bền vững ĐBSCL”

Trung tâm NC Biển và Đảo, Trường ĐH KHXH & NV Tp.HCM xin trân trọng kính mời Quý đại biểu có quan tâm đến vùng ĐBSCL viết tham luận cho hội thảo khoa học “NHỮNG THÁCH THỨC CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐBSCL”, dự kiến tổ chức vào ngày 30/06/2017

THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC

 NHỮNG THÁCH THỨC CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐBSCL

Vùng đất Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng và giữ một vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển kinh tế xã hội của quốc gia. Trước tác động của biến đổi khí hậu của vùng ĐBSCL, đã ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế-xã hội và môi trường của khu vực BĐSCL Các vấn đề phát triển sinh kế cộng đồng, ô nhiễm môi trường, những vấn đề còn tồn tại trong khai thác tài nguyên đã đặt ra những thách thức cho sự phát triển bền vững ĐBSCL. Để nhìn nhận lại vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của vùng đất phía nam này, Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “NHỮNG THÁCH THỨC CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐBSCL”.

Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh xin trân trọng kính mời Quý học giả, các nhà Khoa học, Quý đơn vị, Cơ quan trường Đại học, Quý Viện, các Trung tâm nghiên cứu, các ban ngành và các cá nhân có quan tâm đến vùng ĐBSCL viết tham luận cho hội thảo.

  

I. Nội dung hội thảo

 • Vị trí, vai trò và các thách thức của vùng ĐBSCL trong sự nghiệp phát triển kinh tế văn hóa xã hội của Việt Nam;
 • Lịch sử khai phá vùng đất Nam bộ, kinh nghiệm, tri thức địa phương trong việc khai thác và bảo vệ nguồn tài nguyên vùng ĐBSCL;
 • Tình hình phát triển, khai thác, sử dụng và định hướng không gian của vùng ĐBSCL trong bối cảnh hội nhập;
 • Những vấn đề và thực tiễn đặt ra trong việc khai thác và sử dụng các tài nguyên hợp lý theo hướng phát triển bền vững;
 • Định hướng và các giải pháp nhằm phát huy giá trị tài nguyên vùng ĐBSCL trước tác động của BĐKH.
 • Các mô hình thích ứng của cộng đồng cư dân vùng ĐBSCL trước tác động của BĐKH
 •  

 II. Thời gian, địa điểm tổ chức hội thảo và thời hạn gửi bài

 • 1- Thời gian tổ chức hội thảo:

  Hội thảo tổ chức: dự kiến thời gian 30/06/2017

 1.    

 2. 2- Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TPHCM, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận I, Tp.HCM.


 1. 3- Đăng ký và gởi bài bài viết:
 • Đăng ký tên bài viết và tóm tắt nội dung bài viết (tiếng Việt và tiếng Anh): trước ngày 19/5/2017.
 • Gửi toàn văn bài viết cho Ban tổ chức: trước ngày30/05/2017

  Thư từ, bài viết gởi đến ban tổ chức theo thư điện tử ThS.Ngô Hoàng Đại LongEmail: ngohoangdailong@hcmussh.edu.vn . Các thông tin liên quan hội thảo, vui lòng liên hệ email hoặc ĐTDĐ: 098.498.1604, ĐT bàn: 0888405512

 

 III.  Quy cách văn bản bài viết

 1. Bài viết (tóm tắt và toàn văn) được trình bày trên khổ giấy A4, font Times New Roman, size 13, chế độ đặt lề tự động, chế độ giãn dòng single.
 2. Độ dài: tóm tắt bài viết không quá 200 từ; toàn văn bài viết không quá 15 trang A4 (không kể hình ảnh minh họa và tài liệu tham khảo).
 3. Lưu ý: cuối bài viết ghi rõ họ và tên, học hàm, học vị, cơ quan công tác, số điện thoại, email liên lạc.

                                       TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2017

                                                                                                        BAN TỔ CHỨC

 

(Đã ký)

 

   TS. Lê Thanh Hòa

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.