Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam, pha II, 2018 -2020

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1261/QĐ – TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam, pha II, 2018 -2020” sử dụng ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức.

 

Hướng dẫn trám lấp giếng hư hỏng nhằm bảo vệ nguồn nước dưới đất

Quyết định nêu rõ, mục tiêu của Dự án là bảo đảm khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất hiệu quả và bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, phòng tránh suy giảm mực nước, xâm nhập mặn và sụt lún đất do khai thác nước dưới đất tại các tỉnh ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, kết quả chủ yếu của Dự án là tăng cường năng lực quản lý tài nguyên nước ở địa phương; cập nhật, bổ sung thông tin dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu về nước dưới đất trong vùng dự án; sử dụng cơ sở thong tin dữ liệu vào quản lý và hoạch định chính sách về tài nguyên nước; nâng cao nhận thức cộng đồng và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, quản lý và đối tượng sử dụng nước về bảo vệ tài nguyên nước dưới đất; tăng cường năng lực điều tra, đánh giá, bảo vệ về quản lý tài nguyên nước dưới đất cho các cơ quan tham gia dự án.

Thời gian thực hiện Dự án trong 4 năm (2018 – 2020). Cơ quan chủ quản của Dự án là Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổng mức đầu tư là 2.468.804 USD.
 
Chi tiết Quyết định xin mời xem tại đây 

Nguồn: http://dwrm.gov.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.