QUY TRÌNH - QUY ĐỊNH - BIỂU MẪU

 

I. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CỦA TRUNG TÂM


Quy trình 1: Quy trình và quy định nội bộ


Quy trình 2: Lưu trữ công văn


Quy trình 3: Đăng ký đề tài NCKH các cấp


Quy trình 4: Tạm ứng và thanh toán tài chính


Quy trình 5: Đưa thông tin lên Website Trung tâm


Quy trình 6: Soạn thảo và phát hành công văn


II. QUY ĐỊNH NỘI BỘ 


Quy định 1: Phổ biến thông tin nội bộ


Quy định 2: Tiêu chí tuyển dụng và bồi dưỡng cán bộ nhân viên


Quy định 3: Văn hóa công sở


Quy định 4: Quy định tạm thời về việc tham khảo tư liệu biển đảo.


III. BIỂU MẪU


1- Thanh quyết toán, tạm ứng, lập kế hoạch hoạt động hội thảo, NCKH… các vấn đề liên quan đến Tài chính.


2-  Nghiệm thu, nhận xét khoa học, LLKH, hoạt động hội thảo, NCKH, đăng tạp chí… các vấn đề liên quan đến Khoa học.


3- Tài sản, văn phòng phẩm, danh mục mua sắm… các vấn đề liên quan đến thiết bị.


4- Nhân sự, báo cáo hoạt động, bình bầu, thi công chức,… các vấn đề liên quan đến tổ chức Cán bộ.


5- Công văn, giấy tờ, quy trình quản lý hồ sơ, công việc, công chứng… các vấn đề liên quan đến tổ chức hành chính, văn thư, lưu trữ


6-  Công đoàn (trợ cấp, cưới hỏi, ma chay,…)


 

 

I. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CỦA TRUNG TÂM


Quy trình 1: Quy trình và quy định nội bộ


Quy trình 2: Lưu trữ công văn


Quy trình 3: Đăng ký đề tài NCKH các cấp


Quy trình 4: Tạm ứng và thanh toán tài chính


Quy trình 5: Đưa thông tin lên Website Trung tâm


Quy trình 6: Soạn thảo và phát hành công văn


II. QUY ĐỊNH NỘI BỘ 


Quy định 1: Phổ biến thông tin nội bộ


Quy định 2: Tiêu chí tuyển dụng và bồi dưỡng cán bộ nhân viên


Quy định 3: Văn hóa công sở


Quy định 4: Quy định tạm thời về việc tham khảo tư liệu biển đảo.


III. BIỂU MẪU


1- Thanh quyết toán, tạm ứng, lập kế hoạch hoạt động hội thảo, NCKH… các vấn đề liên quan đến Tài chính.


2-  Nghiệm thu, nhận xét khoa học, LLKH, hoạt động hội thảo, NCKH, đăng tạp chí… các vấn đề liên quan đến Khoa học.


3- Tài sản, văn phòng phẩm, danh mục mua sắm… các vấn đề liên quan đến thiết bị.


4- Nhân sự, báo cáo hoạt động, bình bầu, thi công chức,… các vấn đề liên quan đến tổ chức Cán bộ.


5- Công văn, giấy tờ, quy trình quản lý hồ sơ, công việc, công chứng… các vấn đề liên quan đến tổ chức hành chính, văn thư, lưu trữ


6-  Công đoàn (trợ cấp, cưới hỏi, ma chay,…) 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.