Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018

       Thực hiện hướng dẫn số 61-HD/BTGTWW ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới trên phạm vi cả nước từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6 năm 2018

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

       Năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018 tại tỉnh Quảng Ninh với cùng chủ đề Ngày Đại dương thế giới 08 tháng 06 "Cùng chung tay giữa màu xanh của biển" (Keep Oceans Blue) như một lời kêu gọi chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh. Chủ đề năm nay còn hướng tới việc khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa và ngăn chặn rác thải nhựa trên biển vì một đại dương khỏe mạnh hơn, cho một tương lai tốt đẹp hơn. Để tổ chức thành công Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nội dung tại công văn số 2058/BTNMT-TCBHĐVN ngày 23 tháng 4 năm 2018 về việc "Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018", bao gồm các nội dung sau:

 

 Tải công văn số 2058-BTNMT-TCBHĐVN tại đây

 Nguồn: http://www.vasi.gov.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.