Trung tâm nghiên cứu Biển Đảo: Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2015 “Đại dương xanh, hành tinh xanh” (Từ ngày 01-08/06/2015)

Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo thuộc Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM sẽ triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2015 “Đại dương xanh, Hành tinh xanh”.

Từ năm 2009 đến nay, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6) gắn với kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới (05/6) và Ngày Đại dương thế giới (08/6) là sự kiện thường niên, đã trở thành hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại và tính cấp thiết của bảo vệ đại dương. Chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2015 là “Đại dương xanh, Hành tinh xanh”.

Để thiết thực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2015, Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo thuộc Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM sẽ triển khai các hoạt động và nội dung như sau:

1. Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về biển và hải đảo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, giảng viên và sinh viên về vị trí chiến lược, tầm quan trọng của biển và hải đảo cũng như công cuộc bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trung tâm sẽ mở cửa phòng tư liệu biển đảo P. 405, phòng triễn lãm mô hình P. 404 (tại tầng 4 tòa Nhà điều hành, Cơ sở 2 Thủ Đức).

2. Trung tâm sẽ phối hợp với các đơn vị có nhu cầu tư liệu, hiện vật về biển đảo đễ tổ chức các hoạt động mang tính cộng đồng hướng về chủ đề ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2015.

3. Trung tâm sẽ treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu và trình chiếu các video về biển đảo tại đơn vị nhằm hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam phù hợp với chủ đề của Tuần lễ ở cơ sở Linh Trung và tại trụ sở cơ quan làm việc.

 

Một số hình ảnh hoạt động::

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2015 “Đại dương xanh, hành tinh xanh”

(Từ ngày 01-08/06/2015)


  I.Mở cửa phong tư liệu Biển Đảo tiếp đón sinh viên thăm quan và tham khảo tài liệu


 

 

II. Đón tiếp sinh viên thăm quan Trung tâm và phòng triễn lãm mô hìnhGóp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.