Giới thiệu thư viện

Thư viện Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. HCM là nơi sưu tầm, lưu giữ những tài liệu về biển đảo Việt Nam có giá trị, bao gồm các tư liệu sao y, sách, báo, tạp chí, các đề tài NCKH… bằng nhiều ngôn ngữ trong và ngoài nước (chữ Quốc ngữ, chữ Hán Nôm, chữ phương Tây lẫn phương Đông). 

I. Thư viện TTNC Biển và Đảo hiện có 09 loại tạp chí: 

1. Du lịch Việt Nam

2. Khoa học &Công nghệ Biển

3. Nghiên cứu Lịch sử

4. Tuyên giáo (Tạp chí của ban tuyên giáo TW)

5. Hàng hải Việt Nam

6. Biển Việt Nam (Hội KH-KT Biển VN)

7. Thủy sản VN

8. Thông tin khoa học xã hội

9. Khoa học & Công nghệ

II. Thư viện TTNC Biển và Đảo hiện có khoảng 1344 đầu sách. Trong đó có 616 đầu sách tiếng Anh và 728 đầu sách tiếng Việt. Bên cạnh đó, còn có 505 đề tài nghiên cứu khoa học và đề tài điều tra cơ bản các cấp thuộc lĩnh vực Biển và Đảo. Sách được phân làm 09 lĩnh vực bao gồm: Biến đổi khí hậu, Du lịch, Địa lý, Chính trị – pháp luật, Lịch sử, Khoa học – kỹ thuật, Tài nguyên – Môi trường, Kinh tế – xã hội và Văn hóa.

 STT Lĩnh vực  Tiếng Anh   Tiếng Việt
 1  Biến đổi khí hậu
 39 06 
 2  Du lịch  10 15 
 3  Địa lý  50 39 
 4  Chính trị – pháp luật
 83 78 
 5  Lịch sử
 33 155 
 6  Khoa học – kỹ thuật
 72 36 
 7  Tài nguyên – Môi trường
 114 65 
 8  Kinh tế – xã hội
 49 26 
 9  Văn hóa
 166
 308

  Trong suốt thời gian từ lúc thành lập Trung tâm (2010) đến nay, Thư viện đã phục vụ, hỗ trợ hàng trăm lượt sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, các cán bộ giảng dạy, các nhà nghiên cứu trong và bên ngoài Trường, trong nước và quốc tế, nhất là công tác tuyên truyền, tư vấn khoa học,… góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục và nghiên cứu khoa học của Trường trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.

Trong thời gian tới, Thư viện Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo sẽ tiếp tục được bổ sung, nâng cấp nhất là tài liệu đặc thù, để trở thành một trung tâm học liệu hàng đầu ở phía Nam về khoa học XHNV trong lĩnh vực biển đảo.

​(Nguồn: Thư viện Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo)

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.