Thiết lập quy chế bảo vệ môi trường trong nạo vét duy tu vùng nước cảng biển

Bộ Giao thông Vận tải đang dự thảo Quy chế quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa. Trong đó đề xuất quy định về công tác môi trường khi nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.

Theo dự thảo, khi thực hiện hoạt động nạo vét duy tu trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa, chủ đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện các quy định sau:

Về đánh giá tác động môi trường, lần đầu thực hiện hoạt động nạo vét duy tu trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa phải thực hiện lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Đối với những lần tiếp theo thực hiện hoạt động nạo vét duy tu duy trì chuẩn tắc thiết kế công trình trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa, không thay đổi vị trí đổ chất nạo vét hoặc vị trí đổ chất nạo vét thay đổi nhưng có ranh giới giáp ranh với vị trí cũ thì chỉ thực hiện việc quản lý, giám sát môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt.

Về giấy phép nhận chìm ở biển, lần đầu thực hiện đổ chất nạo vét ra biển phải thực hiện thủ tục cấp phép nhận chìm ở biển theo quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Trong trường hợp giấy phép nhận chìm ở biển hết thời gian hiệu lực mà vị trí được cấp phép nhận chìm vẫn còn khả năng chứa chất nạo vét chỉ thông báo việc thực hiện đổ chất nạo vét ra biển đến cơ quan nhà nước đã cấp phép nhận chìm ở biển để quản lý giám sát.

Chất nạo vét từ hoạt động nạo vét, duy tu vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa được nhận chìm ở biển không phải thực hiện thủ tục giao khu vực biển và đóng tiền sử dụng khu vực biển.

 

Theo http://www.monre.gov.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.