Tấm bản đồ của vị giám mục và sự hội tụ bản đồ học Việt Nam và phương Tây

Bđ An Nam đi quc hđ (Bđ cĐế quc An Nam) xut bn năm 1838, là mt trong nhng tư liđược trích dđ ng h cho các tuyên b v ch quyn ca Vit Nam trên quđo Hoàng Sa.

Mt bn đ hiếm hoi v Vit Nam vào thế k XIX, ít được chú ý phương Tây, đang nhn được s quan tâm đc bit Vit Nam. Bn đ này xut bn năm 1838, là mt trong nhng tư liu được trích dn đ ng h cho các tuyên b v ch quyn ca Vit Nam trên qun đo Hoàng Sa. Tuy nhiên, ý nghĩa ca nó còn vượt xa hơn giá tr chng lý trong cuc đu tranh hin nay ca Vit Nam đi vi Trung Quc v qun đo Hoàng Sa. Nhìn rng hơn, bn đ này là mt s hp nht rt đáng chú ý gia bn đ hành chính truyn thng ca Vit Nam và bn đ phương Tây. Bn đ này cũng cung cp mt bn chp nhanh v Đông Dương trong nhng thp k đu thế k XIX, khi triu nhà Nguyn đang cng c quyn lc cho mt Vit Nam va mi thng nht và trước khi thc dân Pháp xâm chiếm [Vit Nam] cũng trong thế k này.

Xem chi tiết tại: 

https://anhsontranduc.wordpress.com/2017/04/27/tam-ban-do-cua-vi-giam-muc-va-su-hoi-tu-ban-do-hoc-viet-nam-va-phuong-tay/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207740333140907&set=pcb.10207740344501191&type=3&theater

Nguồn: Tạo chí phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, số 88, 04-2017, ISSN: 1859-3437

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.