Sách: "Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông"

Cuốn sách "Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông" do TS. Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban, Ban Biên giới của Chính phủ làm chủ biên mới được ấn hành đã góp phần tuyên truyền sâu rộng những thông tin chính xác đến với mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời cũng khẳng định những quan điểm đúng đắn, khách quan của nhà nước Việt Nam đối với những vấn đề tranh chấp, trong quyết tâm bảo vệ chủ quyền, các quyền, lợi ích chính đáng của mình trên Biển Đông và trong việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của nhà nước Việt Nam trước cộng đồng khu vực.

Cuốn sách "Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông" gồm 4 chương:

Chương 1: Vị trí và vai trò của biển, đảo Việt Nam trong Biển Đông

Chương 2: Việc xác lập các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam

Chương 3: Quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa

Chương 4: Tranh chấp Biển Đông: Thực trạng và giải pháp

Ngoài ra còn có phần phụ lục: Các văn bản chính thức của nhà nước Việt Nam về các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam; các bài nghiên cứu về Biển Đông của các nhà khoa học.


"Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông"  do TS. Trần Công Trục làm chủ biên, ra mắt đúng vào thời điểm Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam vừa mới thông qua Luật Biển. Đây là một đóng góp quan trọng, góp phần tuyên truyền sâu rộng những thông tin chính xác đến với mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời cũng khẳng định những quan điểm, những quy định đúng đắn, khách quan phù hợp với Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982 của Nhà nước Việt Nam.

Cuốn sách gồm 400 trang, chia làm 4 chương.

Chương một giới thiệu khoa học và hệ thống về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với nền kinh tế, quốc phòng, an ninh của đất nước. Chương hai đưa ra các cơ sở pháp lý để xác định các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam theo công ước quốc tế. Việt Nam đã tích cực tham gia đóng góp vào tiến trình và kết quả pháp điển hóa Luật biển quốc tế mới tại Hội nghị Luật Biển của Liên hợp quốc lần thứ 3, đồng thời cũng từng bước ban hành các biện pháp nhằm quản lý các vùng biển và thềm lục địa của đất nước. Ngoài ra, phần này cũng nêu rõ phạm vi và quy chế pháp lý của các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam.

Trong chương 3, cuốn sách lược lại cụ thể quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ thời Chúa Nguyễn, Tây Sơn đến thời chống Pháp, Mỹ, xây dựng, đổi mới và hội nhập. Qua đó khẳng định, Việt Nam là nhà nước đầu tiên trong lịch sử đã chiếm hữu và thực thi chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa, ít nhất là từ thế kỷ 17. Việc chiếm hữu và thực thi chủ quyền này là thực sự liên tục, hòa bình, phù hợp với nguyên tắc của luật pháp và thực tiễn quốc tế. Chương cuối, đề cập tới thực trạng và những giải pháp xung quanh vấn đề tranh chấp Biển Đông.

Ngoài ra, phần phụ lục của cuốn sách còn hệ thống các văn bản chính thức của nhà nước Việt Nam về các vùng biển và thềm lục địa; các bài nghiên cứu về Biển Đông của các nhà khoa học có uy tín và các chuyên gia..., trong đó có loạt bài "Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa nhìn từ công pháp quốc tế" của nhóm phóng viên trẻ thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam đã đạt giải A  - Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VI năm 2011.

TS Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ, đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực Luật Biển. Ông là thành viên của nhóm dịch giả dịch văn bản Công ước Luật Biển của LHQ năm 1982 từ bản tiếng Pháp sang tiếng Việt Nam và đã được NXB CTQG xuất bản năm 1999. Ông cũng đã có nhiều tác phẩm báo chí liên quan đến Biển đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia, được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và đã được công chúng hưởng ứng, đánh giá cao.

 

 Nguồn: http://www.tuyengiao.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.