Đầu tư cho nghiên cứu cơ sở dữ liệu TN&MT biển

Viện trưởng Viện TNMT biển Trần Đình Lân vừa gửi đến UBND TP. Hải Phòng đề xuất cần đầu tư cho nghiên cứu cơ sở dữ liệu TNMT biển. 

Cụ thể là cần tăng cường tiềm lực cho các cơ quan nghiên cứu, quản lý tài nguyên-môi trường biển, từng bước khắc phục tình trạng lạc hậu, thiếu đồng bộ về phương pháp, thiết bị khảo sát và phân tích…

Viện trưởng Viện TNMT biển còn đề xuất, thành phố cần xem xét cơ chế và thúc đẩy triển khai các thỏa thuận với các đơn vị nghiên cứu ở Trung ương. Trong đó, xác định nhu cầu và nhiệm vụ nghiên cứu, cơ chế tài chính để phối hợp nghiên cứu; đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Chú trọng đào tạo cán bộ về khoa học và công nghệ biển như về tài nguyên môi trường biển, bao gồm cả cán bộ quản lý khoa học, cán bộ nghiên cứu khoa học và cán bộ kỹ thuật.

Báo cáo đánh giá công tác bảo vệ môi trường năm 2016 của UBND thành phố vừa công bố cho thấy, chỉ có 1/7 danh mục chỉ tiêu về môi trường  biển có số liệu thống kê. Đó là số liệu về loài nguy cấp, quý hiếm cần ưu tiên bảo vệ. Còn lại có 6/7 thành phần môi trường biển thành phố chưa có được số liệu thống kê đầy đủ. Đáng chú ý, đây đều là chỉ tiêu quan trọng phục vụ việc đánh giá hiện trạng, diễn biến môi trường biển, như chỉ tiêu về rạn san hô. Các thông tin, số liệu về diện tích hệ sinh thái tự nhiên có tầm quan trọng, hệ sinh thái tự nhiên cần được bảo vệ, về số loài nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ, số nguồn gen quý có giá trị,… cũng chưa có số liệu chính thức…

Nguồn: http://monre.gov.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.