Báo cáo tình hình thực hiện các đề tài, dự án KH&CN các cấp năm học 2014

 

- Đã nghiệm thu 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐH Quốc gia (01 đề tài) 10/2013 do TS. Lê Thị Kim Thoa làm chủ nhiệm.

- Đã nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường (01 đề tài) 09/2012; 03/2014 do NCV Nguyễn Thị Thu Thủy và Ngô Hoàng Đại Long làm chủ nhiệm.

- Đang thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐH Quốc gia (02 đề tài)

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường (01 đề tài) đang thực hiện

- Đăng ký Đề tài NCKH Cấp Trường đang chờ duyệt

- Phối hợp thực hiện các đề tài ở cấp Tỉnh (02) đề tài.

Nguồn: VP Trung tâm

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.