Thông báo số 02: Hội thảo khoa học “Những thách thức cho sự phát triển bền vững ĐBSCL”

Trung tâm NC Biển và Đảo, Trường ĐH KHXH & NV Tp.HCM xin trân trọng thông báo thời gian chính thức tổ chức hội thảo khoa học “NHỮNG THÁCH THỨC CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐBSCL”, vào ngày: 27/7/2017


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BIỂN VÀ ĐẢOTHÔNG BÁO SỐ 02

HỘI THẢO KHOA HỌC

NHỮNG THÁCH THỨC CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐBSCL”

Vùng đất đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng và giữ một vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển kinh tế xã hội của Quốc gia. Quá trình biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến các hoạt động Kinh tế-Xã hội và Môi trường của khu vực ĐBSCL. Các vấn đề phát triển sinh kế cộng đồng, những vấn đề còn tồn tại trong khai thác sử dụng tài nguyên đã đặt ra những thách thức cho sự phát triển bền vững ĐBSCL. Để nhìn nhận lại vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của vùng đất phía Nam này, Trung tâm NC Biển và Đảo, Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG – Tp. HCM tổ chức Hội thảo khoa học “NHỮNG THÁCH THỨC CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐBSCL”.          

Để công tác biên tập, in ấn có chất lượng, hiệu quả kịp thời trên Kỷ yếu Hội thảo Khoa học có chỉ số ISBN. Trung tâm NC Biển và Đảo, Trường Đại học KHXH&NV- ĐHQG - Tp. HCM xin trân trọng thông báo về việc thay đổi thời hạn tổ chức hội thảo đến Quý nhà khoa học, các học giả.

1.Thời gian tổ chức hội thảo:

Hội thảo tổ chức: dự kiến 30/6/201

Hội thảo chính thức: 27/7/2017

2. Địa điểm tổ chức: Trường ĐH KHXH &NV Tp.HCM,

                              Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, Tp.HCM.

3. Bài báo khoa học được duyệt đăng trong Kỷ yếu hội thảo khoa học, có chỉ số ISBN trước ngày 15/7/2017

Để biết thêm thông tin chi tiết về hội thảo, kính đề nghị Quý đại biểu liên hệ với Ban Tổ chức Hội thảo theo địa chỉ:

  • Website: http://ttbiendao.hcmussh.edu.vn
  • Điện thoại: 08.372.433.01 (4401) gặp Thư ký
  • Email: hcmcois@hcmussh.edu.vn
  • Cán bộ phụ trách: ThS. Ngô Hoàng Đại Long
  • Email: ngohoangdailong@hcmussh.edu.vn.
  • Điện thoại: 098.498.1604                   

                                                                                                 

                                                                                                                    Tp. HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2017

KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

  

              TS. Lê Thanh Hòa

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.