Hội nghị toàn thể Ủy ban sông Mê Công Việt Nam lần thứ nhất năm 2019

Ngày 19/6/2019, tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ nhất năm 2019. 


Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam chủ trì Hội nghị

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có Ủy viên Ủy ban sông Mê Công Việt Nam thuộc các Bộ, ngành và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Tây Nguyên.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam khẳng định: “Nghị quyết 120/NQ-CP mang tầm chiến lược tạo nên sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy, giữ trọn con đường phát triển cho ĐBSCL thích ứng với các điều kiện biến đổi khí hậu cũng như là các tác động của sự phát triển kinh tế. Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ, nhận thức chung của toàn xã hội về các thách thức, tư duy phát triển bền vững ĐBSCL đã có nhiều chuyển biến rất lớn, tích cực. Song, mặt tiêu cực, tổn thương đối với ĐBSCL vẫn còn chưa được khắc phục. Chính vì vậy cần khẳng định vị trí chức năng nhiệm vụ đối với Ủy ban sông Mê Công Việt Nam. Trong đó, các hoạt động liên quan như ngoại giao với các quốc gia thượng nguồn tham vấn về các đề sử dụng nước hợp lý thông qua các tham vấn kỹ thuật thủy điện trên các dòng chính sông Mê Công. Cập nhật liên quan đến các nguy cơ giải pháp toàn diện.”


Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo Bộ trưởng, vấn đề hiện nay của ĐBSCL là cơ quan nào đóng vai trò điều phối để tập hợp lực lượng và có đủ năng lực để giải quyết các vấn đề lớn như phối hợp liên vùng, kết nối vùng, giải quyết các đề án dự án: quy hoạch, hạ tầng với tầm nhìn dài hạn.

Là một trong các tỉnh nằm ở cuối nguồn sông Mê Công, thay mặt Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng cho biết: Tỉnh đã và đang phải đối mặt với nhiều tác động tiêu cực và thách thức do biến đổi khí hậu và sự gia tăng sử dụng nguồn nước của các quốc gia thượng nguồn sông Mê Công. Đây thực sự là những thách thức đáng lo ngại nhất đối với tỉnh Tiền Giang nói riêng và đối với ĐBSCL nói chung. “Với nhận thức sâu sắc “Nước là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá”, có vai trò to lớn đối với cuộc sống nhưng đang có nguy cơ cạn kiệt và suy thoái, tỉnh Tiền Giang đã xác định việc đảm bảo nguồn nước là điều kiện tiên quyết, quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững” – ông Lê Văn Hưởng nói.


Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng phát biểu tại Hội nghị

Để góp phần bảo vệ đồng bằng, bảo vệ lưu vực, bảo vệ môi trường sinh thái và tài nguyên và quan trọng nhất là phải bảo vệ được nguồn tài nguyên nước, duy trì sinh kế bền vững cho người dân trong vùng, tỉnh Tiền Giang cũng đã ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 28/3/2019 về việc thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP, trong đó đẩy mạnh Chương trình truyền thông về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu; hoàn thiện công tác điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL; nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giám sát, cảnh báo và dự báo về tài nguyên và môi trường; cập nhật, công bố định kỳ kịch bản về biến đổi khí hậu và nước biển dâng liên quan đến vùng, tỉnh phục vụ xây dựng quy hoạch, kế hoạch, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; từng bước xây dựng các bản đồ nguy cơ ngập lụt, xâm nhập mặn theo kịch bản nước biển dâng của tỉnh Tiền Giang đến cấp xã, nhất là vùng ven biển để có các biện pháp thích ứng và ứng phó phù hợp; chủ động chuẩn bị các phương án, điều kiện phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai; di dời, sắp xếp lại các điểm dân cư ở những vùng thường xuyên bị tác động của lũ lụt, bão và có nguy cơ sạt lở đất; …


Ông Lê Đức Trung - Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam báo cáo tình hình hoạt động và Chương trình công tác của UBSMCVN năm 2019

Báo cáo về tình hình hoạt động và Chương trình công tác của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam năm 2019, ông Lê Đức Trung - Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban cho biết: Nhiệm vụ năm 2019 của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam được triển khai trong bối cảnh Hợp tác Mê Công có nhiều yếu tố thuận lợi. Ủy hội sông Mê Công quốc tế đang giai đoạn triển khai thực hiện Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2016-2020; Chiến lược phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước, các chiến lược phát triển ngành (phát triển và quản lý thủy sản, thích ứng biến đổi khí hậu) và đặc biệt là Tuyên bố chung Siêm Riệp nhằm tái khẳng định cam kết chính trị cao nhất của các quốc gia thành viên trong tăng cường thực hiện hiệu quả Hiệp định Mê Công 1995.

Bên cạnh những mặt thuận lợi, tình hình hợp tác Mê Công vẫn có những diễn biến khó khăn, phức tạp. Trên lưu vực, các quốc gia thượng lưu vẫn tiếp tục đẩy nhanh xây dựng các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mê Công và chuẩn bị triển khai các dự án chuyển nước dòng chính.

6 tháng đầu năm, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ “Báo cáo đánh giá đề xuất các giải pháp nhằm thực thi có hiệu quả Hiệp định Mê Công, phát huy vai trò của Việt Nam tại Ủy hội sông Mê Công quốc tế và tăng cường hợp tác trong quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên nước sông Mê Công” nhằm thực hiện nhiệm vụ quy định tại Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu;hoàn thiện Đề án kiện toàn Ủy ban sông Mê Công Việt Nam trên cơ sở ý kiến các Bộ, ngành và địa phương, và hiện nay đang tiếp tục hoàn thiện theo các ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định; tổ chức thực hiện tham vấn cho Dự án thủy điện dòng chính Pắc Lay của Lào, hoàn thành báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả tham vấn Dự án thủy điện dòng chính Pắc Lay theo quy định.

Trong công tác phối hợp với Ủy hội sông Mê Công quốc tế, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã tổ chức thực hiện Tuyên bố Siêm Riệp và Kế hoạch Chiến lược của Ủy hội giai đoạn 2016-2020 và các kiến nghị của đợt đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch Chiến lược; hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế nhiệm kỳ 2018; tổ chức thành công Phiên họp Hội đồng lần thứ 25 và Phiên họp lần thứ 23 với các Đối tác Phát triển của Ủy hội (tháng 11/2018). Đồng thời Ủy ban cũng tăng cường thực hiện Chiến lược phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước, các Chiến lược ngành về phát triển và quản lý thủy sản, thích ứng biến đổi khí hậu; tiếp tục tăng cường thực hiện các Thủ tục sử dụng nước, nâng cao hiệu quả mạng giám sát thủy văn của Ủy hội và đẩy mạnh công chuyển giao các chức năng chủ chốt về quản lý lưu vực sông về cho quốc gia thực hiện; tăng cường các hoạt động hợp tác với các Đối tác Phát triển, các Đối tác Đối thoại và các bên có liên quan.


Quang cảnh Hội nghị

Về chương trình công tác năm 2019, ông Lê Đức Trung cho biết: Ủy ban sẽ tiếp tục theo sát tình hình khai thác và sử dụng tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan trên lưu vực sông Mê Công, triển khai các hoạt động tham vấn và đánh giá tác động, kịp thời báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định; tăng cường tham gia các tiếp xúc song phương cấp cao với các quốc gia trong lưu vực sông Mê Công.

Ủy ban cũng sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch Ủy ban Liên hợp Ủy hội nhiệm kỳ 2019 nhằm đẩy mạnh tiến độ thực hiện các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ hợp tác vùng Mê Công; tiếp tục phối hợp với các quốc gia thành viên tổ chức thực hiện kết quả của Hội nghị Cấp cao lần thứ ba Ủy hội sông Mê Công quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch Chiến lược của Ủy hội sông Mê Công quốc tế giai đoạn 2016-2020, Chiến lược phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước, và các kiến nghị của đợt đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch Chiến lược.

Ủy ban cũng thúc đẩy các hoạt động hợp tác của Ủy hội, bao gồm: Nâng cấp mạng quan trắc tài nguyên nước và môi trường xuyên biên giới; tăng cường cảnh báo, dự báo lũ, hạn; hoàn thiện và thực hiện Hướng dẫn về thiết kế các đập thủy điện trên dòng chính, hướng dẫn đánh giá tác động xuyên biên giới; và tăng cường hợp tác với các Đối tác đối thoại và Đối tác Phát triển; tiếp tục phối hợp với các quốc gia thành viên thực hiện Tuyên bố chung của Ủy hội sông Mê Công quốc tế về tham vấn cho Dự án thủy điện Pắc Beng và Pắc Lay của Lào và các Kế hoạch hành động chung thực hiện tham vấn.

Tại Hội nghị, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cũng đã báo cáo Kết quả tham vấn Dự án thủy điện dòng chính Pắc Lay; đánh giá đề xuất các giải pháp nhằm thực thi có hiệu quả Hiệp định Mê Công, phát huy vai trò của Việt Nam tại Ủy hội sông Mê Công quốc tế và tăng cường hợp tác trong quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên nước sông Mê Công (Nhiệm vụ trong Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ).

Phối hợp hành động vì mục tiêu phát triển bền vững ĐBSCL

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi thảo luận các vấn đề vì sự phát triển tài nguyên nước bền vững của ĐBSCL. Ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh vị trí quan trọng của ĐBSCL. Thứ trưởng Lê Hoài Trung chỉ ra rằng, các cơ quan nghiên cứu của Đức đã đánh giá khu vực ĐBSCL là “điểm đến” mới của sự đầu tư, phát triển bền vững. Trong đó, các nước trong khu vực đều có thế mạnh về tài nguyên nước và lấy tài nguyên nước làm động lực chủ đạo để phát triển. Chính vì vậy, Thứ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh sự hợp tác quốc tế giữa các nước trong khu vực là điều cần thiết và Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp cùng Văn phòng thường trực của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam để sắp xếp, điều phối lại các dự án hợp tác vừa phát triển vừa bảo vệ tài nguyên nước của khu vực sông Mê Công.


Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại Hội nghị


Ghi nhận những báo cáo của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị Ủy ban sông Mê Công cần có thêm báo cáo, đánh giá chi tiết về các dữ liệu, số liệu về thủy văn. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng đề nghị cần có cơ chế phối hợp, điều phối tài nguyên nước ngay trong nội vùng của khu vực ĐBSCL để ngành nông nghiệp đưa ra những định hướng, tái cơ cấu, chuyển hướng ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.


Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị Ủy ban sông Mê Công cần có thêm báo cáo, đánh giá chi tiết về các dữ liệu, số liệu về thủy văn


Trong công tác kế hoạch và đầu tư, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống nhấn mạnh tầm quan trọng của Ủy ban sông Mê Công đối với việc phát triển ĐBSCL. Thứ trưởng Võ Thành Thống cho biết, hiện nay ngân sách đầu tư công trung hạn đã có kế hoạch bố trí một nguồn lực lớn chiếm 31% trên tổng số 15 nghìn tỷ đồng nhằm đáp ứng những mục tiêu phát triển cho ĐBSCL. Bộ cũng đề nghị cần có sự phối hợp hành động giữa các Bộ, ngành và các địa phương chặt chẽ hơn nữa vì các mục tiêu chung, đặc biệt là trong việc thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP mà Chính phủ giao cho Bộ về xây dựng Quy hoạch tích hợp, triển khai kinh tế vùng ĐBSCL..


Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống nhấn mạnh tầm quan trọng của Ủy ban sông Mê Công đối với việc phát triển đồng bằng sông Cửu Long


Xây dựng các sáng kiến để phát triển bền vững

Là một địa phương thượng nguồn của vùng ĐBSCL, phát biểu tham vấn tại Hội nghị, đại diện tỉnh An Giang cho biết, vấn đề chủ động trữ nước trong mùa lũ là rất cần thiết. Tỉnh An Giang đề nghị cần có những nghiên cứu cụ thể, có sự phân công, điều phối của Ủy ban sông Mê Công để các thành viên trong Ủy ban cùng tham gia.

Liên quan đến việc kiểm soát nguồn nước, đại diện tỉnh Kiên Giang cho biết, hiện nay Kiên Giang đã xây dựng thành công dự án thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé để kiểm soát nguồn nước, tạo điều kiện sản xuất ổn định, bền vững các mô hình sản xuất theo hệ sinh thái, kết hợp tuyến đê biển Tây tạo thành cụm công trình chủ động ứng phó với biến đối khí hậu, nước biển dâng, phòng, chống thiên tai, giảm ngập úng khi mặt đất hạ thấp; giảm thiệt hại do thiên tai (hạn, mặn) vào mùa khô. Tuy nhiên, là một tỉnh cuối nguồn, nên tỉnh Kiên Giang luôn gặp những vấn đề về nước biển dâng, xâm nhập mặn. Tỉnh mong muốn Trung ương và thông qua đầu mối là Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cũng như các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có những hỗ trợ, tham vấn cụ thể về các vấn đề kỹ thuật để tỉnh có thể vừa ứng phó với biến đổi khí hậu vừa phát triển kinh tế - xã hội.


Đại diện tỉnh Kiên Giang cho biết, hiện nay Kiên Giang đã xây dựng thành công dự án thuỷ lợi Cái Lớn – Cái Bé để kiểm soát nguồn nước, tạo điều kiện sản xuất ổn định


Các địa phương Long An, Cà Mau thì lo ngại vấn đề sạt lở, sụt lún trong vùng đang trở thành nguy cơ mới, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân trong khu vực. Các địa phương đề nghị cần có những cơ quan nghiên cứu cụ thể để quan trắc dòng chảy, dự báo lượng phù sa bồi đắp, cảnh báo xâm nhập mặn… và đặc biệt là có những chế tài để hạn chế việc khai thác cát đang diễn ra trong thời gian vừa qua.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam ghi nhận nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của tất cả các lãnh đạo Ủy ban và Ủy viên Ủy ban sông Mê Công Việt Nam trong đóng góp cho các hoạt động của Ủy ban và việc tham gia đầy đủ của các lãnh đạo và Ủy viên tại Hội nghị lần này đã minh chứng cho điều đó.

Trong công tác kiện toàn Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, với các ý kiến đóng góp của các đại biểu, nhận thấy Ủy ban cần có một Phó Thủ tướng giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban để xứng tầm với vai trò và nhiệm vụ liên ngành, liên vùng/quốc gia của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam. Ủy ban sẽ báo cáo lên Chính phủ để kiện toàn được công tác tổ chức. Khi đó, theo Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam thì vai trò và trách nhiệm của các Ủy viên Ủy ban trong tổ chức mới là hết sức quan trọng, đặc biệt trong trao đổi, chia sẻ thông tin, kết nối chặt chẽ các Bộ ngành địa phương với Ủy ban, đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ lớn của Ủy ban sau kiện toàn, nhất là các nhiệm vụ của tổ chức lưu vực sông.

Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam Trần Hồng Hà kiến nghị cần xây dựng một dự án cung cấp được hệ thống dữ liệu đảm bảo được năng lực quan trắc, giám sát, cung cấp các thông tin số liệu về thủy văn, chất lượng nguồn nước của vùng để từ đó có được một quy hoạch tổng thể về các thông tin dữ liệu số phục vụ công tác hoạch định phát triển kinh tế - xã hội.

 Để ứng phó với vấn đề sạt lở do khai thác cát quá mức, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về quản lý cát sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông. Khi Nghị định đi vào thực tiễn sẽ có những chế tài quản lý, giám sát, xử phạt những vấn đề khai thác cát quá mức dẫn đến sạt lở như hiện nay. Tuy nhiên, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khuyến cáo rằng, hiện nay cát, sỏi vẫn đang là vật liệu chính dùng trong xây dựng, vì vậy Ủy ban cũng đề nghị Bộ Xây dựng sớm nghiên cứu các vật liệu thay thế từ tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện than và sớm có quy chuẩn, hướng dẫn cho việc này.

Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam Trần Hồng Hà tán thành ý kiến của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cần chủ động đàm phán giữa các quốc gia trong khu vực, ký kết với mục tiêu phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công vì lợi ích của người dân sống trong lưu vực, các quốc gia thành viên trên quy tắc vừa bảo vệ được lợi ích quốc gia, nhưng vẫn duy trì được quan hệ hợp tác, xây dựng với các nước trong Ủy hội.

Bên cạnh đó, sự bất lợi của biến đổi khí hậu toàn cầu, cộng với xu thế phát triển thủy điện trên dòng chính sông Mê Công, nhu cầu sử dụng nước ngày một nhiều hơn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia trong lưu vực, đặc biệt là quốc gia láng giềng Lào; Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam mong muốn có được cơ chế hỗ trợ Lào phát triển các nguồn năng lượng tái tạo để vừa ứng phó với biến đổi khí hậu vừa để nước bạn tránh phải phụ thuộc quá nhiều vào việc phát triển thủy điện trên dòng chính sông Mê Công.

Đối với việc tiếp tục nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 120/NQ-CP, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam Trần Hồng Hà cho biết, những vấn đề trong công tác quản lý tài nguyên nước, lũ lụt, xâm nhập mặn, ứng phó với sụt lún, sạt lở ở vùng ĐBSCL ngày càng trở nên nghiêm trọng trong bối cảnh phát triển ở thượng nguồn lưu vực Mê Công tiếp tục gia tăng, đặc biệt các dự án phát triển thuỷ điện trên dòng chính sông Mê Công cùng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, sẽ gây nhiều tác động bất lợi đến phát triển của vùng, chính vì vậy bên cạnh thực hiện những nhiệm vụ cụ thể của Chính phủ giao, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam còn phải tham gia và thể hiện được vai trò trong tham vấn những chính sách liên quan đến liên kết các vùng, tiểu vùng; đóng góp các ý kiến về công tác quy hoạch, các dự án hạ tầng liên kết vùng, các dự án đầu tư tiếp cận theo hướng bền vững, chuyển đổi quy mô lớn… góp phần phát triển kinh tế - xã hội và môi trường, đồng thời đảm bảo sinh kế của hàng chục triệu người dân vùng ĐBSCL phát triển bền vững./.

Nguồn: http://www.monre.gov.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.