Báo cáo tình hình hoạt động khoa học năm 2014

 

Tình hình hoạt động khoa học năm 2014:
 

- Ưu tiên cho các hoạt động chuyên môn nhằm phối hợp và triển khai tốt để thực hiện các giai đoạn cuối cùng của "Dự án đầu tư xây dựng phòng sưu tầm nghiên cứu Khoa học xã hội Nhân văn về biển đảo" cấp trọng điểm ĐHQG 2014 - 2015

- Duy trì và đăng tin tức biển đảo trong nước và quốc tế lên website trung tâm tại địa chỉ : www.ttbiendao.hcmussh.edu.vn (chỉnh sửa mới)

- Tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề tại Trung tâm nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu cho các thành viên của Trung tâm: du lịch biển đảo Việt Nam, kinh tế cảng biển Việt Nam, lịch sử chủ quyền biển đảo Việt Nam, các vùng biển ven bờ Việt Nam…

- Các NCV của Trung tâm tăng cường tham gia và viết bài cho các hội thảo như: Hội thảo Khoa học Địa lý Thái Nguyên 10/2013, Hội thảo GIS toàn quốc 11/2013, Hội thảo đào tạo nguồn nhân lực du lịch biển Bình Thuận 08/2013, Hội thảo Tín ngưỡng thờ Mẫu 2014, Hội thảo tài nguyên môi trường 06/2014, Hội thảo Quốc tế HD-981 07/2014, Hội thảo QT Dừa 08/2014, Hội thảo GIS trong BĐKH Cần Thơ 10/2014, Hội thảo biển đảo 10/2014, Hội thảo Môi trường và Tài nguyên 11/2014, Hội thảo Địa lý 12/2014... nhằm nâng cao chuyên môn qua đó học hỏi kinh nghiệm để làm công tác NCKH tốt hơn.

- BGĐ nói chuyện chuyên đề về biển đảo trên đài HTV, thực hiện tháng 05/2014, và thực hiện các Clip truyên truyền biển đảo 03/2014

- BGĐ tham gia Ban giám khảo cuộc thi hùng biện tiếng Anh về biển đảo, ĐH Tự Nhiên TPHCM, nhà văn hóa Thanh niên.

- Tổ chức triển lãm "Vì Trường Sa thân yêu" tháng 03/2013 và chương trình gây quỹ ủng hộ cho các chiến sỹ Trường Sa. Xây dựng tủ sách "biển đảo quê hương" kéo dài tới 12/2013.

- Khảo sát và sưu tầm các tư liệu liên quan đến biển đảo tại các nơi như : Côn Đảo (12/2012), Phú Quốc (12/2012), Đảo Hải Tặc (02/2013), đảo Lý Sơn, Cù lao Chàm (05/2013), Nam Du (08/2014), An Thới (12/2014)...

- Xây dựng các chương trình hành động nhằm thực hiện kế họach, nhiệm vụ đề ra cũng như thu hút nguồn tài trợ để thực hiện các chương trình dự thảo. Trung tâm đã lên kế họach triển khai các chương trình hành động. Các chương trình này đang được chuyển đi các đơn vị, cơ  quan chức năng để được xem xét, tài trợ. 


+ Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu của học sinh, sinh viên, các nhà nghiên cứu và những ai quan tâm đến tri thức khoa học về biển và hải đảo.

+ Chương trình nâng cao năng lực nghiên cứu của nghiên cứu viên thông qua các khóa học ngắn hạn, khảo sát thực tế, trao đổi kinh nghiệm và hội thảo chuyên đề.
Nguồn: VP Trung tâm
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.