Cà Mau ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2018.

 

 

Ảnh minh họa

Phạm vi điều chỉnh quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với tổ chức, cá nhân được cấp có thẩm quyền giao khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo quy định tại Nghị định số 51/2015/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng biển; không áp dụng đối với các trường hợp giao khu vực biển để thăm dò, khai thác dầu khí, khai thác thủy sản, cho thuê mặt nước để nuôi trồng thủy sản, sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh. Đối tượng điều chỉnh đối với các tổ chức, cá nhân được cấp có thẩm quyền giao khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.


Theo quyết định trên, mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2018 như sau:


Thứ nhất
, mức thu là 3.000.000 đồng/ha/năm đối với việc sử dụng khu vực biển để khai thác năng lượng gió, sóng, thủy triều, dòng hải lưu.

Thứ hai, mức thu là 4.000.000 đồng/ha/năm đối với việc sử dụng khu vực biển để xây dựng hệ thống ống dẫn ngầm, lắp đặt cáp viễn thông, cáp điện.

Thứ ba, mức thu là 5.000.000 đồng/ha/năm đối với việc sử dụng khu vực biển để xây dựng các công trình nổi, ngầm, đảo nhân tạo, công trình xây dựng dân dụng trên biển, các hoạt động lấn biển.

 

Thứ tư, mức thu là 6.000.000 đồng/ha/năm đối với việc sử dụng khu vực biển để làm vùng nước cảng biển, cảng nổi, cảng dầu khí và các cảng, bến khác (gồm vùng nước trước cầu cảng, vùng quay trở tàu, khu neo đậu, khu chuyển tải, vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch; vùng để xây dựng luồng cảng biển và các công trình phụ trợ khác); vùng nước phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí, đón trả khách, khu neo đậu, trú nghỉ đêm của tàu thuyền du lịch; vùng phục vụ thăm dò, khai thác khoáng sản, khai thác nước biển làm mát cho các nhà máy; trục vớt hiện vật, khảo cổ.

 

Thứ năm, mức thu là 7.500.000 đồng/ha/năm đối với việc sử dụng khu vực biển để đổ thải bùn nạo vét (khi nhà nước điều chỉnh khung giá tính thu tiền sử dụng khu vực biển thì đơn giá tính thu tiền sử dụng khu vực biển hoạt động đổ thải bùn nạo vét cũng được điều chỉnh và được xác định ở mức cao nhất trong các khung giá tính thu tiền sử dụng khu vực biển khi điều chỉnh).

 

Thứ sáu, mức thu là 3.000.000 đồng/ha/năm đối với việc sử dụng khu vực biển đối với các hoạt động sử dụng khu vực biển khác.


Ngoài ra, những hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển chưa có quy định mức thu cụ thể như trên hoặc trong trường hợp cần thiết thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Hội đồng do lãnh đạo Sở Tài chính làm chủ tịch và các thành viên là lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan để tổ chức xác định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định với dự án thuộc thẩm quyền giao của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nguồn: http://www.vasi.gov.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.