Hội thảo tham vấn Hướng dẫn khung kỹ thuật quản lý tổng hợp vùng bờ Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 2295/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; ngày 6-5, tại Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI) tổ chức Hội thảo Khoa học về tham vấn Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện về quản lý tổng hợp vùng bờ (QLTHVB), do Phó Giáo sư - Tiến sĩ (PGS – TS) Vũ Sĩ Tuấn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và TS Nguyễn Đức Toàn, Cục trưởng Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo chủ trì Hội thảo.

 

PGS. TS. Vũ Sĩ Tuấn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo.

Tham dự có đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng; Tổng cục Môi trường, Viện Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Viện Chiến lược và chính sách Tài nguyên và môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT); đại diện Sở TN&MT các tỉnh Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Kiên Giang; các tổ chức quốc tế có: đại diện Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Môi trường biển Đông Á (PEMSEA), Tổ chức GIZ; KOKA và JAIKA.

Theo chương trình, hội thảo tập trung vào nội dung xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật có liên quan đến QLTHVB, nhằm triển khai thống nhất và đồng bộ thực hiện QLTHVB tại tất cả các địa phương ven biển cả nước. Theo đó, các đại biểu tham gia ý kiến đều thống nhất với bản dự thảo khung chính sách Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện nhằm mục đích giúp địa phương có thể thực thi hoạt động quản lý tổng hợp thống nhất biển, hải đảo, hỗ trợ hoạt động hiệu quả công tác QLTHVB, đặc biệt đối với vấn đề tuân thủ pháp luật và kiểm soát chất lượng về QLTHVB; việc đề xuất lồng ghép QLTHVB vào quá trình quy hoạch, ra quyết định trong quản lý biển và vùng bờ sẽ có những điều chỉnh, đề xuất chu trình và các hoạt động QLTHVB phù hợp với điều kiện Việt Nam.

 

Toàn cảnh Hội thảo Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện về quản lý tổng hợp vùng bờ

Trong phần thảo luận của các địa phương, ông Lưu Thành Nghĩa, Chi cục trưởng, Chi cục Biển và Hải đảo, đại diện cho Kiên Giang giới thiệu khái quát vùng biển đảo Kiên Giang, kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý tổng hợp thống nhất về biển, đảo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, tỉnh lập và phê duyệt “Kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển của tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2014-2020” đang triển khai thực hiện; góp ý cho dự thảo hướng dẫn về chủ đề "Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ" nên ghi đầy đủ "Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ" theo Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo năm 2015; về thuật ngữ, còn có những cách hiểu khác nhau về thuật ngữ: Vùng bờ, đới bờ, vùng ven biển, dãi ven bờ…; trong các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), đề nghị nên thống nhất sử dụng chung là "Vùng bờ" (đồng nghĩa với các thuật ngữ: đới bờ, vùng ven biển, dãi ven bờ); về Chu trình 6 bước của PEMSEA hay Chu trình 4 bước của VNICZM, nhìn chung đều không thay đổi về nội dung (chỉ gộp lại các bước); ban soạn thảo cũng cần nghiên cứu thực hiện Chu trình 6 bước như đã thực hiện từ những năm 1996, tuy nhiên mỗi bước cần đưa ra khung công cụ một cách cụ thể hơn; kiến nghị dự thảo khung hướng dẫn này được ban hành thành văn bản QPPL; đồng thời cần có quy định cơ chế phối hợp giữa VASI, PEMSEA và địa phương về thực hiện QLTHVB.

Kết thúc hội thảo, PGS. TS Vũ Sĩ Tuấn đánh giá cao kết quả thực hiện của các địa phương đã chia sẻ những kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý tổng hợp thống nhất về biển, đảo; đồng thời ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu và sẽ sớm hoàn thiện Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện về QLTHVB, nhằm góp phần phát triển bền vững tài nguyên môi trường biển và vùng bờ của Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030./.

(Theo http://www.kiengiang.gov.vn)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.