Báo cáo mới nhất của Liên Hợp quốc về Biến đổi khí hậu

Báo cáo mới nhất của Liên Hợp quốc về Biến đổi khí hậu được công bố vào ngày 30/4/2018 đã đưa ra chi tiết các cách thức thực tế đối phó và thích nghi với tác động của biến đổi khí hậu như lũ lụt ngày càng nhiều hay bão lớn tại các khu vực, từ các thành phố lớn đến các thôn làng nhỏ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Báo cáo này cung cấp các công cụ thực hành mà các chính phủ và  các vùng lãnh thổ có thể sử dụng để xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu bằng việc phối hợp với cộng đồng, các tổ chức xã hội dân sự, trung tâm nghiên cứu và khu vực tư nhân.
 
Được công bố bởi Ủy ban biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc và được chuẩn bị theo chương trình làm việc của Nairobi, báo cáo “Thích ứng trong các khu định cư của con người: Những phát hiện quan trọng và hướng đi” nhằm mục đích chia sẻ các bài học tốt cho đã và đang được áp dụng đến nay để thích ứng với biến đổi khí hậu. 
 
Báo cáo được công bố vào thời điểm được coi là kịp thời vì cả hai vấn đề lớn của thế giới là những hành động thích ứng với biến đổi khí hậu tại các thành phố cũng như đô thị hóa đang gia tăng trên toàn thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại hơn 50% dân số thế giới sống ở các khu vực đô thị,  dự kiến sẽ đạt gần 70% vào năm 2050.


Biến đổi khí hậu làm trầm trọng thêm tính dễ bị tổn thương của các khu định cư của con người đối với các mối nguy hiểm từ cả tự nhiên và nhân tạo trên toàn cầu tới mức độ không cân xứng, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, vùng duyên hải và đồng bằng và các quốc đảo nhỏ đang phát triển (SIDS).
 
Tăng cường khả năng phục hồi khí hậu của các khu định cư của con người là một biện pháp quan trọng để bảo vệ cuộc sống và sinh kế, bảo tồn lợi ích phát triển và thúc đẩy phát triển bền vững. 
 
Các thành phố trên khắp thế giới đã bắt đầu nhận ra điều này và càng ngày càng có nhiều hành động để tăng khả năng phục hồi, nhưng với tốc độ đô thị hoá diễn ra nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu, cần có nhiều hơn nữa để bảo vệ con người và cơ sở hạ tầng.
 
Báo cáo được thể hiện bằng 6 ngôn ngữ khác nhau, trong đó đã tổng hợp những kinh nghiệm mới nhất về xây dựng khả năng phục hồi trong các khu định cư của chính phủ và các tổ chức, cũng như nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực này. Đặc biệt, báo cáo đã tập trung vào các lĩnh vực sau: Một là, đánh giá tính dễ bị tổn thương và lồng ghép các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu ngắn hạn và dài hạn vào kế hoạch thích ứng. Hai là, vai trò của các chính phủ, quốc gia trong việc hỗ trợ thích ứng của các địa phương, bao gồm thông qua các kế hoạch thích ứng quốc gia. Ba là, các quan hệ đối tác của thành phố, đô thị về thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nguồn: http://dwrm.gov.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.