TTNC Biển và Đảo thông báo tổ chức Hội thảo khoa học vào cuối tháng 12- 2018

Trung tâm NC Biển & Đảo - Trường ĐH KHXH &NV Tp.HCM xin trân trọng Thông báo đến Quý Thầy/Cô, Quý Nhà nghiên cứu, Quý đọc giả về Chương trình Hội thảo "NHỮNG VẤN ĐỀ CHIẾN LƯỢC KHÔNG GIAN BIỂN TRONG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM" dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12 -2018 tại Trường ĐH KHXH &NV Tp.HCM.

THÔNG BÁO: TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC TRONG NƯỚC

"NHỮNG VẤN ĐỀ CHIẾN LƯỢC KHÔNG GIAN BIỂN TRONG XÂY DỰNG VÀ

PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM" 

1. Lý do tổ chức

 1. Chiến lược không gian biển là vấn đề mới đặt ra trong nhận thức và thực tiễn của các quốc gia ven biển ngày nay, gồm nhiều lĩnh vực liên quan đến kinh tế, xã hội, chính trị, quân sự, an ninh quốc phòng quốc gia, quốc tế và khu vực.

  Việt Nam là quốc gia ven biển, các vấn đề về biển đảo có thể thúc đẩy nhanh hoặc kiềm hãm việc phát triển bền vững của Việt Nam. Để giải quyết các vấn đề an ninh quốc phòng, khẳng định chủ quyền quốc gia, tìm kiếm sinh kế cho cộng đồng cư dân ven biển và hải đảo cũng như công tác ứng phó kịp thời với vấn đề biến đổi khí hậu, bảo tồn những giá trị văn hóa biển đảo, bảo vệ môi trường…cần có sự chung tay góp sức của nhiều ngành khoa học. Nghiên cứu khoa học dù ở lĩnh vực nào, tầm vóc nào (cơ bản hay ứng dụng), quy mô nào (lớn nhỏ) đều cần có những phương tiện hỗ trợ cần thiết. Tri thức khoa học chuẩn xác, kịp thời là nhân tố tiên quyết để giải quyết những vấn đề trên.

  Thực tiễn cho thấy, nhu cầu vận dụng kiến thức khoa học xã hội và nhân văn về biển đảo vào các hoạt động kinh tế, xã hội và môi trường sống ngày càng nhiều nhất là việc khai thác cơ sở dữ liệu (CSDL) làm sao cho hợp lý. Do vậy, việc tập họp đội ngũ các nhà khoa học xã hội và nhân văn về một mối, đẩy mạnh công tác nghiên cứu điều tra, khảo sát thực nghiệm dựa trên dữ liệu trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn và liên ngành, hệ thống hóa các thông tin khoa học xã hội nhân văn về biển đảo là việc rất cần thiết và cấp bách hiện nay trong việc phát triển kinh tế biển đảo và bảo vệ chủ quyền vùng biển Việt Nam.

 2. 2. Mục đích, ý nghĩa
 3. - Tạo điều kiện cho các nghiên cứu viên, giảng viên và các chuyên gia trong và ngoài trường trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy các vấn đề liên quan đến biển đảo trước tác động của biến đổi khí hậu, an ninh quốc phòng.
 4. - Kịp thời nắm bắt và phổ biến các chủ đề kiến thức ưu tiên cho việc nghiên cứu kinh tế - sinh thái môi trường biển hải đảo trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu.
 5. - Tăng cường mối liên kết chuyên môn, chia sẻ dữ liệu liên ngành giữa các nhà nghiên cứu của các Trường, viện, trung tâm nghiên cứu trên địa bàn cả nước về tình hình các khu vực biển đảo trong bối cảnh hội nhập của Việt Nam với các nước trong Đông Nam Á và thế giới.
 6. 3. Nội dung chính của hội thảo
 1. - Khái niệm chiến lược không gian biển và nhận thức chung các nước ven biển.
 2. - Biển Đông và chiến lược không gian biển các nước ven biển Đông.
 3. - Những nội dung chiến lược không gian biển Việt Nam.
 4. - Xây dựng và phát triển kinh tế biển Việt Nam trong chiến lược không gian biển nửa đầu thế kỷ XXI.
 5. - Xây dựng dữ liệu liên ngành trong việc phát triển kinh tế biển Việt Nam.
 1. 4. Thời gian tổ chức hội thảo
 2. Hội thảo tổ chức: dự kiến trong cuối tháng 12/2018.

 3. 5. Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Tp.HCM, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp.HCM.
 4. 6. Đăng ký và gởi bài bài viết
 • - Gửi toàn văn bài viết cho Ban Tổ chức: trước ngày 30/11/2018
 • - Bài viết được duyệt đăng trong Kỷ yếu Khoa học xuất bản, có chỉ số ISBN

  - Thư từ, bài viết gởi đến ban tổ chức ThS.Ngô Hoàng Đại Long, ngohoangdailong@hcmussh.edu.vn. Các thông tin liên quan hội thảo, vui lòng liên hệ email hoặc ĐTDĐ: 098.498.1604, ĐT bàn: 08.372.433.01 (4401) gặp Thư ký

 1. 7. Quy cách văn bản bài viết

- Bài viết (tóm tắt và toàn văn) được trình bày trên khổ giấy A4, font Times New Roman, size 13, chế độ đặt lề tự động, chế độ giãn dòng single.

- Độ dài: tóm tắt bài viết không quá 200 từ; toàn văn bài viết không quá 15 trang A4 (không kể hình ảnh minh họa và tài liệu tham khảo).

Lưu ý: cuối bài viết ghi rõ họ và tên, học hàm, học vị, cơ quan công tác, số điện thoại, email liên lạc.

Nguồn: VP Trung tâm NC Biển Đảo

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.