Cơ cấu nhân sự

  1. Lãnh đạo Trung tâm


Giám đốc Trung tâm Lê Thanh Hòa


Phó Giám đốc Trung tâm Trần Nam Tiến


2. Nghiên cứu viên của Trung tâm


Ngô Hoàng Đại Long


Nguyễn Thị Thuy Thủy


 Ngụy Ngọc Thủy

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.