Sóc Trăng: Lần đầu có cơ sở dữ liệu toàn diện trong việc đánh giá chất lượng nước vùng ven biển

Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng và Công ty Quản lý môi trường biển Hàn Quốc vừa hoàn thành Dự án “Nghiên cứu hệ sinh thái ven biển và phân tích, khảo sát chất lượng nước tại tỉnh Sóc Trăng”.

Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng và Công ty Quản lý môi trường biển Hàn Quốc vừa hoàn thành Dự án “Nghiên cứu hệ sinh thái ven biển và phân tích, khảo sát chất lượng nước tại tỉnh Sóc Trăng”.

Dự án gồm 3 nội dung chính: phân tích, đánh giá chất lượng nước vùng ven biển; nghiên cứu hệ sinh thái vùng ven biển; nâng cao năng lực quản lý cho công chức, viên chức Sở TN&MT trong quản lý tổng hợp biển.

Sau 2 năm thực hiện, Dự án đã giúp Sở TN&MT có được cơ sở dữ liệu mới nhất trong việc đánh giá chất lượng nước vùng ven biển mà trước đây tỉnh chưa nghiên cứu toàn diện. Ngoài ra, dự án còn giúp tỉnh có thêm một số cơ sở dữ liệu về sinh thái biểnnhư: động vật nổi, động vật đáy, một số loài cá, thú, chim ở 3 huyện, thị xã ven biển: Cù Lao Dung, Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu.

Dự án được triển khai đã làm tiền đề cho những hoạch định chính sách của tỉnh trong thời gian tới; đồng thời là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương có những giải pháp quản lý tốt hơn hệ sinh thái cũng như quá trình phát triển vùng ven biển của tỉnh.

Thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tiếp tục đề xuất Quỹ Yeosu Foundation (Hàn Quốc) hỗ trợ cho tỉnh nghiên cứu một số vấn đề về tổng hợp biển của tỉnh. Trong đó có việc nghiên cứu thành lập khu bảo tồn biển Sóc Trăng, tăng cường quan trắc hệ sinh thái, đề xuất việc bảo tồn đa dạng sinh học ven biển... Từ đó làm giảm những tác động tiêu cực của du lịch đại chúng, hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực đến tự nhiên, góp phần cải thiện an sinh xã hội và sinh kế cho người dân vùng ven biển.

Nguồn: http://monre.gov.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.