Tình hình thực hiện các đề tài, dự án KH&CN các cấp giai đoạn 2011 - 2012

- Đang triển 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐH Quốc gia (01 đề tài) thời gian nghiệm thu tháng 05/2013.

- Đã nghiệm thu 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở (01 đề tài) thời gian nghiệm thu tháng 08/2012. Xếp loại Tốt

- Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐH Quốc gia (01 đề tài) đang chờ duyệt.

- Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường (01 đề tài) đang chờ duyệt.

- Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cho địa phương (01 đề tài) đang chờ duyệt.

Phối hợp xây dựng phòng nghiên cứu thực nghiệm Biển Đảo, đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp ĐH Quốc gia (1 đề tài) đang chờ cấp kinh phí.

..............................

Thông tin chi tiết xin liên hệ Văn phòng Trung tâm

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.