Chức năng - Nhiệm vụ

Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo được thành lập theo quyết định số 231/QĐ-TCHC ngày 28/09/2009 của Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV Tp.HCM. Trung tâm nghiên cứu biển và đảo có chức năng - nhiệm vụ, cụ thể như sau:


I. Chức năng:

  1. Chức năng nghiên cứu khoa học: trung tâm có chức năng tổ chức và thực hiện các đề tài, dự án khoa học các cấp (cấp ĐHQG, cấp Thành phố, cấp Bộ), liên kết hợp tác nghiên cứu với các trường đại học, trung tâm, viện nghiên cứu, các tổ chức, đơn vị đào tạo trong và ngoài nước trong các lĩnh vực liên quan đến biển và đảo.
  2. Chức năng đào tạo: trung tâm đảm nhiệm việc tổ chức các hội thảo trong nước và quốc tế; Tổ chức các chương trình đào tạo và huấn luyện ngắn hạn cho cán bộ, chuyên viên và cộng tác viên trong nước và quốc tế; Thực hiện việc hợp tác, liên kết với các tổ chức quốc tế nhằm tăng cường nguồn lực cho nhà trường; Xây dựng, soạn thảo giáo trình tài liệu, chuyên đề và chương trình đào tạo phục vụ cho việc hình thành Khoa đào tạo biển và đảo sau này.
  3. Chức năng tuyên truyền và phổ biến kiến thức:  xuất bản các ấn phẩm nghiên cứu khoa học (sách chuyên đề, tài liệu huấn luyện, tham khảo…) về các lĩnh vực liên quan đến biển và đảo; Tham gia giảng dạy cho sinh viên ở các Khoa; Hướng dẫn và thu hút sinh viên và học viên cao học tham gia các dự án, công trình nghiên cứu về các lĩnh vực liên quan đến biển và đảo.
  4. Chức năng tư vấn, dịch vụ: xây dựng luận cứ khoa học và đề xuất nội dung, chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường cho các vùng biển và hải đảo Việt Nam.


II. Nhiệm vụ:

  1. Tập hợp và biên tập các tài liệu liên quan đến biển và đảo Việt Nam.
  2. Nghiên cứu điều tra cơ bản, xây dựng và tổ chức triển khai các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trong và ngoài nước, tăng cường hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực liên quan đến biển và đảo.
  3. Tổ chức các khóa huấn luyện, bồi dưỡng ngắn hạn cho các cán bộ, chuyên viên và cộng tác viên của trung tâm về các lĩnh vực liên quan đến biển và đảo.
  4. Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học kỹ thuật, công nghệ và tư vấn các lĩnh vực liên quan đến biển và đảo.
  5. Thực hiện các dịch vụ tư vấn, xây dựng luận cứ khoa học và đề xuất nội dung, chiến lược, chính sách liên quan đến biển và đảo Việt Nam.
  6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQG TPHCM giao.

(Nguồn: Đề án thành lập Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo – tháng 9/2009)Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.