Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường biển, đảo phục vụ cho phát triển kinh tế biển Kiên Giang

Thực hiện Chương trình số 367/CTr-UBND ngày 15/8/2012 của UBND tỉnh Kiên Giang về phát triển kinh tế biển Kiên Giang giai đoạn 2011-2015, việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi biển, đảo là rất cần thiết nhằm quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và phát triển bền vững của tỉnh.

Kiên Giang nằm tận cùng phía Tây Nam của Tổ quốc,có tổng diện tích tự nhiên là 6.346 km2với hơn 200 km bờ biển và có hàng trăm cửa sông, kênh rạch thoát nước ra biển Tây;có khoảng137hòn/đảo nổi lớn, nhỏvà các rạnnằmven bờ và ngoài khơitạo cảnh quan du lịch biển đảo; toàn tỉnh có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có9huyện, thị, thành phố ven biển và hảiđảo; với 51/145 xã, phường, thị trấn có đảovà venbiển.Vùng biển Kiên Giang được xác định là ngư trường rộng lớn, diện tích mặt nước biểnkhoảng 63.290km2, córanh giớiquốc gia trênbiểngiáp với các nước Campuchia, Thái Lan và Malaixia.


Cảng An Thới

Là tỉnh có điều kiện lợi thế về tài nguyên, đất đai, khí hậu nhằm phát triển nông nghiệp, đánh bắt, nuôi trồng chế biến thủy hải sản, sản xuất vật liệu xây dựng và đầu tư phát triển du lịch với nhiều loại hình du lịch phong phú, đa dạng. Tuy nhiên sự phát triển nhanh của các hoạt động kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là của những ngành kinh tế biển hoặc liên quan đến tài nguyên môi trường (TNMT) biển, đảo như hàng hải, cảng biển, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, du lịch; phát triển các khu đô thị và khu công nghiệp... cũng đã ảnh hưởng đến môi trường biển, đảo.

Trước đây, tỉnh đã có nhiều tài liệu nghiên cứu điều tra cơ bản về TNMT được thực hiện bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau, do nhiều cơ quan khác nhau thực hiện. Kết quả của các nghiên cứu trên đã góp phần cho sự phát triển của tỉnh, đồng thời cung cấp một khối lượng tài liệu, số liệu liên quan. Tuy nhiên, việc hệ thống hóa, sử dụng và khai thác các tài liệu này và biến chúng thành thông tin phục vụ cho công tác quản lý theo yêu cầu phát triển hiện tại và tương lai vẫn còn nhiều bất cập như: Tính không đồng bộ của các nguồn tài liệu do các hệ tọa độ khác nhau đã được sử dụng như hệ tọa độ VN-2000, HN-72, hệ tọa độ UTM-Everest, hệ tọa độ UTM-WGS84, hệ tọa độ phẳng giả định…điều kiện lưu trữ phân tán và theo công nghệ cũ: các nguồn tư liệu được lưu trữ trên giấy hoặc ở dạng bản đồ số trên nhiều phần mềm khác nhau như AutoCAD, Microstation, MapInfo, ArcView; các số liệu, dữ liệu về biển và đảo tỉnh Kiên Giang chưa có sự thống nhất, đồng bộ giữa các ngành quản lý nhằm khai thác tốt dữ liệu.

Thực hiện Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương chi tiết và kinh phí dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường biển, đảo tỉnh Kiên Giang”; Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Chi cục Biển và Hải đảo thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lựa chọn nhà thầu; Trung tâm Thông tin, Dữ liệu Biển và Hải đảo - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là đơn vị tư vấn cho dự án này, thời gian thực hiện từ năm 2015 đến tháng 12/2016; đến nay dự án đã hoàn thành sản phẩm các chuyên đề bao gồm: Đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên vùng biển tỉnh Kiên Giang; Đặc điểm địa hình, địa chất, địa mạo biển, đảo tỉnh Kiên Giang; Đánh giá phân bố tài nguyên và nguồn lợi sinh vật biển, đảo tỉnh Kiên Giang; Đánh giá hiện trạng môi trường và chất lượng nước biển tỉnh Kiên Giang; Đánh giá hiện trạng môi trường, hệ sinh thái biển, đảo tỉnh Kiên Giang và Đánh giá các tai biến môi trường vùng bờ biển, đảo tỉnh Kiên Giang và cập nhật thông tin dữ liệu trên phần mềm AcrGis theo yêu cầu đề cương dự án đã phê duyệt.

Dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu TNMT biển, đảo tỉnh Kiên Giang" khi hoàn thành sẽ đưa vào khai thác, sử dụng nhằm phục vụ công tác quy hoạch, quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên môi trường và phát triển bền vững nhằm giải quyết vấn đề hạn chế về công nghệ lưu trữ, công cụ quản lý, khai thác về cơ sở dữ liệu và đội ngũ cán bộ chuyên môn có khả năng sử dụng sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin về biển, đảo trên địa bàn tỉnh đáp ứng được yêu cầu quản lý quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phát triển kinh tế biển của tỉnh; phù hợp với nhu cầu quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, đảo trong công tác "Quản lý tổng hợp vùng bờ của tỉnh Kiên Giang" và Chương trình phát triển kinh tế biển giai đoạn 2016-2020 của UBND tỉnh Kiên Giang một cách hiệu quả và phát triển bền vững./.

Nguồn: http://vasi.gov.vn


 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.