Bộ đội Biên phòng Bình Định thực hiện công tác vận động quần chúng

Quán triệt, thực hiện quan điểm của Đảng về công tác dân vận, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định luôn xác định công tác vận động quần chúng là một nhiệm vụ trọng tâm, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo; đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tỉnh Bình Định thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, bờ biển dài 134,5 km, có vị trí chiến lược về kinh tế và quốc phòng, an ninh. Tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, nhất là khai thác, đánh bắt, nuôi trồng hải sản; trình độ nhận thức và đời sống của ngư dân ngày càng được nâng lên; tình hình trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định. Tuy nhiên, tình trạng tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển của ta và ngư dân ta khai thác, đánh bắt hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng; tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp, nhất là ở khu vực biên giới biển, đảo vẫn còn xảy ra... Trên cơ sở quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định với chức năng là lượng chuyên trách, nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển, đảo của tỉnh đã luôn nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tiến hành nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng và đạt được những kết quả quan trọng.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Xác định đây là một nội dung trọng tâm trong công tác vận động quần chúng nên Đơn vị luôn chủ động, tích cực tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định 71/NĐ-CP của Chính phủ về “Quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016”; phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân ký kết thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của toàn dân, nhất là ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Khi có những diễn biến phức tạp trên biển, đảo, như: nước ngoài tăng cường các hoạt động phi pháp trên Quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam; tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền biển, đảo của Việt Nam... Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn thông tin kịp thời, chính xác để cán bộ và nhân dân nắm được tình hình. Đồng thời, làm rõ quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với nước ta. Qua đó định hướng cho cán bộ, nhân dân nhận thức đúng, không có những hành động tự phát, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động, làm ảnh hưởng xấu đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

 

Cán bộ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam đến tàu tuyên truyền cho ngư dân xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) trước khi đi biển. (ảnh: baobinhdinh.com.vn)

Ngư dân là lực lượng ngày đêm có mặt nơi tuyến đầu của Tổ quốc, trực tiếp thể hiện chủ quyền quốc gia trên biển, là “tai mắt” giúp Bộ đội Biên phòng và các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình và xử lý, thực thi nhiệm vụ chấp pháp trên biển. Do vậy, một mặt, Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách để hỗ trợ, khuyến khích ngư dân yên tâm bám biển, gắn khai thác, đánh bắt hải sản với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Mặt khác, các đơn vị biên phòng trực tiếp tuyên truyền, vận động, khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc cho mỗi ngư dân, để mỗi tàu thuyền, mỗi ngư dân khi ra khơi là một “cột mốc sống” tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới trên biển. Nhờ đó, ngư dân đã tích cực, chủ động phát hiện và cung cấp thông tin cho các đồn biên phòng về tình hình có liên quan đến chủ quyền quốc gia, an ninh, trật tự trên biển, phục vụ cho công tác đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên biển.

Cùng với tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh còn tích cực, chủ động tham gia xử lý có hiệu quả những vấn đề phức tạp của địa phương. Bình Định là một trong những địa phương có số lượng tàu thuyền đánh bắt xa bờ lớn nhất cả nước, đa số ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật, các quy định hoạt động trên biển. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác hải sản xa bờ, một số ngư dân đã vi phạm vùng biển nước ngoài và bị lực lượng chức năng nước sở tại bắt giữ, thậm chí bị tiêu hủy tài sản. Việc này khiến ngư dân bị thiệt hại lớn về kinh tế, tổn thất về tinh thần; đồng thời, ảnh hưởng đến quan hệ giữa nước ta với các quốc gia liên quan. Để hạn chế tình trạng này, dưới sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn chủ động phối hợp với các địa phương, sở, ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân về chủ quyền quốc gia trên biển, ranh giới các vùng biển; hỗ trợ ngư dân máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa, có tích hợp thiết bị định vị vệ tinh (GPS), giúp ngư dân xác định chính xác vị trí khai thác; trực tiếp phổ biến kiến thức cho thuyền trưởng, chủ tàu về chủ quyền quốc gia trên biển, ý thức tôn trọng Luật Biển quốc tế, hiểu rõ về tọa độ các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam để ngư dân biết và thực hiện.

Những năm gần đây, tỉnh Bình Định có nhiều công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội (chủ yếu ở khu vực ven biển). Quá trình xây dựng đã nảy sinh những vấn đề phức tạp khi nhân dân không đồng thuận với chính sách đền bù giải phóng mặt bằng; cho rằng dự án ảnh hưởng tới môi trường... dẫn tới việc tụ tập đông người, gây mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về chủ trương, biện pháp xử lý dứt điểm từng vụ việc. Kịp thời tăng cường lực lượng từ cơ quan, đồn biên phòng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác và cán bộ Biên phòng tham gia sinh soạt đảng ở những chi bộ cơ sở thôn, xã làm tốt công tác nắm tình hình, phân loại đối tượng. Cử cán bộ trực tiếp tổ chức nhiều đợt tiếp xúc với nhân dân, kiên trì tuyên truyền vận động, giải thích cho nhân dân nhận thức đúng về quan điểm đường lối của Đảng, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và những lợi ích từ dự án mang lại cho xã hội và người dân. Qua đó, góp phần từng bước ổn định tình hình, không để cho những phần tử cơ hội, phản động lợi dụng để kích động nhân dân, tạo “điểm nóng”, gây mất ổn định chính trị - xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tiếp tục triển khai dự án đúng theo yêu cầu của ủy ban nhân dân tỉnh. Quá trình phối hợp tham gia xử lý các vụ việc đã được nhân dân đồng thuận và cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng đã góp phần quan trọng để Bộ đội Biên phòng Bình Định hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác biên phòng. Đồng thời, làm cho nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và cấp ủy, chính quyền địa phương. Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng còn tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa Bộ đội Biên phòng với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân, cùng thực hiện mục tiêu xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Nguồn: mod.gov.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.