• Giới thiệu thư viện

  Thư viện Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. HCM là nơi sưu tầm, lưu giữ những tài liệu về biển đảo Việt Nam có giá trị, bao gồm các tư liệu sao y, sách, báo, tạp chí, các đề tài NCKH… bằng nhiều ngôn ngữ trong và ngoài nước (chữ Quốc ngữ, chữ Hán Nôm, chữ phương Tây lẫn phương Đông). 

  I. Thư viện TTNC Biển và Đảo hiện có 09 loại tạp chí: 

  1. Du lịch Việt Nam

  2. Khoa học &Công nghệ Biển

  3. Nghiên cứu Lịch sử

  4. Tuyên giáo (Tạp chí của ban tuyên giáo TW)

  5. Hàng hải Việt Nam

  6. Biển Việt Nam (Hội KH-KT Biển VN)

  7. Thủy sản VN

  8. Thông tin khoa học xã hội

  9. Khoa học & Công nghệ

  II. Thư viện TTNC Biển và Đảo hiện có khoảng 1344 đầu sách. Trong đó có 616 đầu sách tiếng Anh và 728 đầu sách tiếng Việt. Bên cạnh đó, còn có 505 đề tài nghiên cứu khoa học và đề tài điều tra cơ bản các cấp thuộc lĩnh vực Biển và Đảo. Sách được phân làm 09 lĩnh vực bao gồm: Biến đổi khí hậu, Du lịch, Địa lý, Chính trị – pháp luật, Lịch sử, Khoa học – kỹ thuật, Tài nguyên – Môi trường, Kinh tế – xã hội và Văn hóa.

   STT Lĩnh vực  Tiếng Anh   Tiếng Việt
   1  Biến đổi khí hậu
   39 06 
   2  Du lịch  10 15 
   3  Địa lý  50 39 
   4  Chính trị – pháp luật
   83 78 
   5  Lịch sử
   33 155 
   6  Khoa học – kỹ thuật
   72 36 
   7  Tài nguyên – Môi trường
   114 65 
   8  Kinh tế – xã hội
   49 26 
   9  Văn hóa
   166
   308

    Trong suốt thời gian từ lúc thành lập Trung tâm (2010) đến nay, Thư viện đã phục vụ, hỗ trợ hàng trăm lượt sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, các cán bộ giảng dạy, các nhà nghiên cứu trong và bên ngoài Trường, trong nước và quốc tế, nhất là công tác tuyên truyền, tư vấn khoa học,… góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục và nghiên cứu khoa học của Trường trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.

  Trong thời gian tới, Thư viện Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo sẽ tiếp tục được bổ sung, nâng cấp nhất là tài liệu đặc thù, để trở thành một trung tâm học liệu hàng đầu ở phía Nam về khoa học XHNV trong lĩnh vực biển đảo.

  ​(Nguồn: Thư viện Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo)