• Danh mục bài viết đăng trên Hội nghị quốc gia

  TT Năm Thông tin Hội nghị Tên bài báo Tên các tác giả
  Tên Hội nghị Thời gian, nơi tổ chức
  II.Hội nghị quốc gia
   43  2017

    Kỷ yếu hội thảo khoa học 2017 “Những thách thức cho sự phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long”
   ĐH KHXH&NV Tp.HCM
   Tri thức bản địa của cộng đồng ven biển Bến Tre

  ThS. Ngô Hoàng Đại Long,

  ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

   42 2017   Kỷ yếu hội thảo khoa học 2017 “Những thách thức cho sự phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long”
   ĐH KHXH&NV Tp.HCM
   Đề xuất giải pháp ứng dụng hàng rào tre chắn sóng bảo vệ và phục hồi rừng ngập mặn khu vực ấp Chợ đến ấp Bầu, xã Hiệp Thạnh, huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh.  ThS. Ngụy Ngọc Thủy, CN. Đoàn Thị Lan Phương
   41  2017 Kỷ yếu hội thảo khoa học 2017 “Những thách thức cho sự phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long”
   ĐH KHXH&NV Tp.HCM  Phát triển ngành thủy sản với quản lý tổng hợp vùng ven biển tỉnh Cà Mau  TS. Lê Thanh Hòa, TS. Nguyễn Thị Phượng Châu, TS. Hiroki Watanabe, TS. Reiko Otomo
  40 2016 Kỷ yếu hội thảo khoa học 2016 “Di sản văn hoá biển trong phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung” ĐH Phạm văn Đồng (Quảng Ngãi) Khai thác di sản địa văn hóa trong phát triển sản phẩm du lịch đảo Lý Sơn Ngô Hoàng Đại Long
  39 2015 Hội thảo khoa học: "Việt Nam - Indonesia: 60 năm hợp tác, phát triển và hướng đến cộng đồng ASEAN 2015" Trường Đại học KHXH&NV-ĐHQG TP.HCM, 12/2015. Quan hệ chính trị - ngoại giao Việt Nam - Indonesia giai đoạn 1995-2015 Trần Nam Tiến
  38 2015 Hội thảo khoa học: "Australia - Phát triển và hội nhập" Trường Đại học KHXH&NV-ĐHQG TP.HCM, 12/2015. Biển Đông trong chính hướng Á của Australia hiện nay từ góc nhìn của trung cường Trần Nam Tiến
  37 2015 Hội thảo “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo”, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2015. Ấn Độ với xung đột Biển Đông và tác động đến quan hệ Việt Nam - Ấn Độ Trần Nam Tiến
  36 2015 Kỷ yếu hội thảo khoa học 2015“Quản lý tổng hợp đới bờ vùng Nam Bộ trước tác động của biến đổi khí hậu” ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM Di sản văn hóa phi vật thể tín ngưỡng thờ cá ông của cư dân ven biển trong việc phát triển sản phẩm du lịch ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Đoàn Thị Lan Phương
  35 2015 Kỷ yếu hội thảo khoa học 2015“Quản lý tổng hợp đới bờ vùng Nam Bộ trước tác động của biến đổi khí hậu” ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM Các bên liên quan trong quản lý và sử dụng đới bờ cho phát triển cảng biển – trường hợp cụm cảng Cái Mép – Thị Vải Nguyễn Thị Thu Thủy
  34 2015 Kỷ yếu hội thảo khoa học, NXB Đại học Quốc gia TP HCM Đại học Quốc gia TP HCM Cảng biển dải ven biển Đông Nam bộ - Tài nguyên và phát triển Nguyễn Thị Thu Thủy
  33 2015 Kỷ yếu hội thảo khoa học 2015“Quản lý tổng hợp đới bờ vùng Nam Bộ trước tác động của biến đổi khí hậu” ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM Tiêu chí đánh giá bền vững dựa trên chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ vùng Nam Bộ. Lê Thanh Hòa, Nguyễn Thị Phượng Châu
  32 2015 Kỷ yếu hội thảo khoa học 2015“Quản lý tổng hợp đới bờ vùng Nam Bộ trước tác động của biến đổi khí hậu” ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM Quản lý tốt hơn hoạt động nông nghiệp hướng tới bảo tồn sinh thái rừng ngập mặn Cà Mau Lê Thanh Hòa, Nguyễn Thị Phượng Châu
  31 2015 Kỷ yếu hội thảo khoa học 2015“Quản lý tổng hợp đới bờ vùng Nam Bộ trước tác động của biến đổi khí hậu” ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM Quản lý tài nguyên nước ngọt tại Lý Sơn. Kinh nghiệm áp dụng cho các đảo ven bờ ở Nam bộ Ngô Hoàng Đại Long
  30 2015 Kỷ yếu hội thảo khoa học 2015“Quản lý tổng hợp đới bờ vùng Nam Bộ trước tác động của biến đổi khí hậu” ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM Khai thác và phát huy các giá trị tài nguyên Kiên Giang từ góc nhìn sản phẩm du lịch Ngô Hoàng Đại Long Đỗ Nguyễn Thùy Trang
  29 2015 Kỷ yếu hội thảo khoa học 2015“Quản lý tổng hợp đới bờ vùng Nam Bộ trước tác động của biến đổi khí hậu” ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM “Quy hoạch không gian biển: tầm nhìn chiến lược cho vùng biển đảo Nam Bộ” Ngô Hoàng Đại Long Trịnh Hà Phương
  28 2015 Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia "Văn hóa biển đảo - Nguồn lực phát triển bền vững” Quảng Bình ĐH Quảng Bình Khai thác và phát huy tài nguyên nhân văn trong sản phẩm du lịch biển đảo Khánh Hoà Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Đình Toàn
  27 2015 Hội thảo Khoa học "Bàn giải pháp phát triển Kinh tế Biển theo hướng bền vững trước thách thức của BĐKH ở các tỉnh, thành phía Nam" Bình Thuận Tỉnh Ủy Bình Thuận Nghiên cứu ảnh hưởng của BĐKH tới phát triển kinh tế biển Kiên Giang Ngô Hoàng Đại Long, Lê Thị Kim Thoa
  26 2015 Hội thảo Khoa học "Bàn giải pháp phát triển Kinh tế Biển theo hướng bền vững trước thách thức của BĐKH ở các tỉnh, thành phía Nam" Bình Thuận Tạp chí Cộng sản và Tỉnh Ủy Bình Thuận Mô hình sinh kế nông hộ ở ven biển Bến Tre trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu nhìn từ góc độ sinh thái văn hoá Ngô Hoàng Đại Long Nguyễn Bình Phương Thảo
  25 2015 Kỷ yếu hội thảo khoa học “Văn hóa biển đảo: Nguồn lực phát triển bền vững và Giáo dục chủ quyền biểnđảotrongtrường học” Khánh Hòa CĐSP Nha Trang, Khánh Hòa Nhận diện và phát huy giá trị từ các tín ngưỡng dân gian của ngư dân đảo Phú Quốc Ngô Hoàng Đại Long Nguyễn Bình Phương Thảo
  24 2015 Kỷ yếu hội thảo khoa học “Văn hóa biển đảo: Nguồn lực phát triển bền vững và Giáo dục chủ quyền biểnđảotrongtrường học” Khánh Hòa CĐSP Nha Trang, Khánh Hòa Khai thác và phát huy các giá trị văn hóa biển đảo Khánh Hoà từ góc nhìn sản phẩm du lịch Ngô Hoàng Đại Long , Đỗ Thị Thùy Trang
  23 2015 Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp tỉnh, “Tiếp thị điểm đến du lịch Phú Quốc” Phú Quốc – Kiên Giang Nhận diện đánh giá thế mạnh, điểm yếu, thời cơ và thách thức của sản phẩm và dịch vụ DLST chất lượng cao Phú Quốc Ngô Hoàng Đại Long, Lê Thị Kim Thoa
  22 2014 Kỷ yếu HTKH Quốc gia GIS 2014 ĐH Cần Thơ Ứng dụng GIS đánh giá tính bền vững của hoạt động DLST tại VQG Bidoup – núi bà Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Hữu Duy Viễn
  21 2014 Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia Địa lý lần thứ VIII, Phục vụ chiến lược phát triển KT-XH các vùng lãnh thổ và biển đảo Việt Nam ĐH Sư phạm TP. HCM Mô hình nông lâm ngư kết hợp trên xã đảo Hòn Tre, Kiên Giang Ngô Hoàng Đại Long, Lê Thị Kim Thoa
  20 2014 Tài nguyên, Năng lượng và Môi trường vì sự Phát triển bền vững Đại học Tài nguyên và Môi trườngTp.HCM Khảo sát, đánh giá tính hiệu quả của một số mô hình nông lâm ngư kết hợp trên xã đảo Hòn Tre, Kiên Giang Ngô Hoàng Đại Long, Lê Thị Kim Thoa
  19 2014 Hội nghị Khoa học Địa lý - Quản lý Tài nguyên Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HN, Hà Nội. Đánh giá tính hiệu quả của các mô hình nông lâm ngư kết hợp trên xã đảo Hòn Tre, Kiên Giang dưới góc độ kinh tế sinh thái Ngô Hoàng Đại Long
  18 2014 Kỷ yếu hội thảo cấp Quốc gia 2014 “Tín ngưỡng thờ mẫu ở Nam Bộ. Bản sắc và giá trị”, ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM Khai thác di sản văn hóa phi vật thể từ tín ngưỡng thờ Bà Cậu trong phát triển sản phẩm du lịch ở đảo Phú Quốc – Kiên Giang Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Bình Phương Thảo
  17 2013 Kỷ yếu hội thảo cấp Quốc gia 2013 “Phát triển bền vững ĐBSCL. Những vấn đề lý luận và thực tiễn” ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM Tiềm năng vị thế vùng biển đảo Tây Nam Bộ Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long
  16 2013 Kỷ yếu hội thảo cấp Quốc gia 2013 “Phát triển bền vững ĐBSCL. Những vấn đề lý luận và thực tiễn” ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM Giải pháp tăng cường năng lực ứng phó cho người dân tại ba huyện ven biển tỉnh Bến Tre trong bối cảnh biến đổi khí hậu Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Thị Thu Thủy
  15 2013 Kỷ yếu hội thảo “Festival Rừng Việt Nam - Đồng Nai Sở RDT6VH-TT&DL, UBND tỉnh Đồng Nai Khai thác các giá trị di sản thiên nhiên từ rừng trong phát triển sản phầm du lịch Đồng Nai nhìn từ góc độ kinh tế sinh thái Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Văn Cần
  14 2013 Pháttriển du lịchsinh thái trong các khubảo tồn Bộ môn DuLịch – trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn– Đại học Quốc gia TP.HCM Bài toán thu nhập của các chủ thể trong hoạt động du lịch sinh thái ở đảo Hòn Đốc, Hà Tiên Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Văn Cần
  13 2013 Kỷ yếu hội thảo khoa học Dù Kê Nam Bộ lần 1 ĐH Trà Vinh Khai thác di sản văn hóa nghệ thuật sân khấu Dù kê trong phát triển sản phẩm du lịch Trà Vinh Ngô Hoàng Đại Long
  12 2013 Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia Địa lý lần thứ VII, Phục vụ chiến lược phát triển KT-XH các vùng lãnh thổ và biển đảo Việt Nam ĐH Thái Nguyên Phát triển du lịch từ sự đa dạng địa học ở Hà Tiên – Kiên Giang Ngô Hoàng Đại Long, Lê Thị Kim Thoa
  11 2013 Kỷ yếu hội thảo khoa học Tăng trưởng Xanh ĐH Kinh tế, Tp.HCM Nghiên cứu mức độ tổn thương sinh kế và sự cần thiết của việc phát triển mô hình kinh tế sinh thái nông hộ thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng ven biển Bến Tre Ngô Hoàng Đại Long, Lê Thị Kim Thoa
  10 2012 Hội nghị Khoa học cấp Quốc gia“Tài nguyên và Môi trường vì sự Phát triển bền vững” ĐH TN&MT Một số vấn đề trong nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực về biển và hải đảo trong bối cảnh biến đổi khí hậu Ngô Hoàng Đại Long, Lê Thi Kim Thoa, Nguyễn Thị Thu Thủy
  9 2012 Hợp tác Biển Đông: Lịch sử và Triển vọng ĐH KHXH&NV HN, : ĐH KHXH&NV HCM và HVCTHC Khu vực , tại Đà Nẵng năm 2012 Đảo và quần đảo Việt Nam trên biển Đông trong sự nghiệp phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Thị Thu Thủy
  8 2012 Hội thảo Khoa học Trẻ Khai thác giá trị của đầm Đông Hồ - Hà Tiên theo hướng phát triển du lịch sinh thái Ngô Hoàng Đại Long
  7 2012 Kỷ yếu Khoa học Trẻ ĐHQG-HCM lần 01 – 2012 ĐH Bách Khoa, Tp.HCM Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về biển đảo đối với sinh viên thuộc khối ĐHQG-HCM Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Thị Thu Thủy
  6 2012 Côn Đảo – 150 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển UBND BR-VT Tài nguyên vị thế của Côn Đảo trong sự nghiệp phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh quốc phòng Ngô Hoàng Đại Long, Lê Thi Kim Thoa, Nguyễn Thị Thu Thủy
  5 2012 Các vấn đề trong nghiên cứu và giảng dạy Địa lý Khoa Địa lý, Đại học Sư phạm, Tp.HCM Sự cần thiết của việc đưa môn học Biển và Hải đảo vào chương trình đào tạo bậc đại học ngành địa lý học Ngô Hoàng Đại Long, Lê Thi Kim Thoa, Nguyễn Thị Thu Thủy
  4 2011 Du lịch Biển đảo và phát triển bền vững Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Tp.HCM Lựa chọn sản phẩm du lịch biển đảo phù hợp với tỉnh Kiên Giang bằng phương pháp phễu lọc sản phẩm Ngô Hoàng Đại Long
  3 2011 Hội thảo Khoa học Trẻ, 2011 Đề xuất lựa chọn sản phẩm du lịch biển đảo phù hợp với tỉnh Kiên Giang bằng phương pháp phễu lọc sản phẩm Ngô Hoàng Đại Long
  2 2011 Văn hóa biển đảo ở Khánh Hòa Ban tổ chức Festival Biển – Viện Văn Hóa- Nghệ thuật Việt Nam, Khánh Hòa Quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa qua các thời kỳ lịch sử Trần Nam Tiến
  1 2011 Sử học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, những vấn đề lý luận và phương pháp tiếp cận Đại học Quốc gia Hà Nội Nghiên cứu biển và đảo ở Việt Nam – Thực trạng và định hướng (Nhìn từ Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG Tp.HCM Trần Nam Tiến


  2017

 • Danh mục bài báo đăng trên tạp chí

  TT Năm Thông tin tạp chí Tên bài báo Tên các tác giả
  Tên tạp chí Vol, No, pp
  V. Bài báo trên tạp chí Quốc tế NGOÀI ISI
  1 2013 Volume: 50, Publisher: Geographisches Institut der RWTH Aachen im Selbstverlag. Understanding the settlement patterns of Ho Chi Minh City as a key for adaptation to climate change. Global Demographic and Climate Challenges in the City. An interdisciplinary assessment of impacts, needs and strategies (2013), Pages: 45-68. Nigel K. Downes, Harry Storch, Hoa Thanh Le (2013). Megacity Project, (Germany) ISSN: 0587- 4068
  VI. Bài báo trên tạp chí Quốc gia thuộc danh sách học hàm (ghi rõ ISSN)
  1 2016 Tạp chí Văn hóa Du lịch Số 24-25 (77)
  ISSN 1809-3720
  Khai thác và phát huy tài nguyên nhân văn trong sản phẩm du lịch biển đảo Khánh Hoà, Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia "Văn hóa biển đảo - Nguồn lực phát triển bền vững Ngô Hoàng Đại Long,
  Nguyễn Đình Toàn
  2 2015 Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á số 3 (28) Iran trong chính sách ngoại giao năng lượng của Trung Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI Trần Nam Tiến
  3 2015 Tạp chí Văn hóa Du lịch Số 21 (75),
  ISSN 1809-3720
  Tour du lịch biển đảo Trường Sa… Ngô Hoàng Đại Long, Đoàn Minh Chí
  4 2015 Tạp chí Văn hóa Du lịch Số 22-23 (76),
  ISSN 1809-3720
  Nghiên cứu khai thác di sản văn hóa phi vật thể từ tín ngưỡng thờ Bà Cậu trong phát triển sản phẩm du lịch ở đảo Phú Quốc – Kiên Giang Ngô Hoàng Đại Long,
  Nguyễn Bình Phương Thảo
  5 2014 Tạp chí khoa học Trà Vinh, ĐH Trà Vinh Số 13, Tháng 03/2014,
  ISSN 1859-4816
  Khai thác di sản văn hóa nghệ thuật sân khấu Dù kê trong phát triển sản phẩm du lịch Trà Vinh Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Văn Cần
  6 2014 Tạp chí khoa học KHXH, Viện KHXH Số 04/2014, ISSN 1859-0136 Tục thờ Bà Cậu ở Phú Quốc Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Bình Phương Thảo
  7 2014 Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ Số 17, ISSN 1859-0128 Đảo và quần đảo Việt Nam trên biển Đông trong phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Thị Thu Thủy
  8 2014 Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc Số 07/2014, ISSN ISSN 0868-3670 Vấn đề Biển Đông - Những tác động của nó tới quan hệ thương mại Việt – Trung và nền kinh tế Việt Nam Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long
  9 2014 Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á Số 9 (10) Quan hệ chính trị - ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ trong thập niên đầu thế kỷ XXI: Thành tựu và triển vọng Trần Nam Tiến
  10 2014 Tạp chí Lịch sử quân sự số 266 (3/2014) Nguyên nhân của cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 dưới góc nhìn của các học giả phương Tây Trần Nam Tiến – Huỳnh Tâm Sáng
  11 2014 Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ tập 17, số X1 ISSN 1859-0128 Hợp tác giải quyết xung đột Biển Đông hiện nay - một số gợi ý từ góc nhìn của Việt Nam. Trần Nam Tiến
  12 2014 Tạp chí Lịch sử quân sự số 270 (6/2014) Phản ứng của Hoa Kỳ đối với sự kiện Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (1974) Trần Nam Tiến
  13 2014 Tạp chí Văn hóa Du lịch Số tháng 09/2014, ISSN 1809-3720 Phát triển sản phẩm du lịch từ sự đa dạng hóa cây dừa nước ở đầm Đông Hồ của Hà Tiên – Kiên Giang Ngô Hoàng Đại Long
  14 2014 Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ Số 17,
  ISSN 1859-0128
  Thích ứng sinh kế của người nhập cư Khmer tại quận ven đô:… Ngô Thị Thu Trang, Hồ Kim Thi, Châu Thị Thu Thủy, Ngô Hoàng Đại Long
  15 2013 Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển số ra đặc biệt tháng 12.2013,
  ISSN 1859-0152
  Bài toán thu nhập của các chủ thể trong hoạt động du lịch sinh thái ở đảo Hòn Đốc, Hà Tiên Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Văn Cần
  16 2012 Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM Tháng 12/2012, Số ĐK KHXB: 557-2012/CXB/01-21/ĐHQG-HCM TP. HCM Đề xuất lựa chọn sản phẩm du lịch biển đảo phù hợp với tỉnh Kiên Giang bằng phương pháp phễu lọc sản phẩm Ngô Hoàng Đại Long
  17 2011 Tạp chí Phát triển khoa học công nghệ Tập 14, số X1, Tr.14-29, ISSN 1859-0128 Những vấn đề cấp bách đặt ra trong quá trình đồng bào Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long đi lên công nghiệp hóa – hiện đại hóa Trần Nam Tiến
  18 2011 Tạp chí Lịch sử quân sự Số 9 (237), Tr.32-37,
  Số 10 (238), ISSN 086-7683
  Quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam trên quần đào Trường Sa qua các thời kỳ lịch sử. Trần Nam Tiến
  19 2011 Tạp chí Khoa học xã hội Số 8 (156), Tr.45-54, ISSN 1859-0136 Liên minh quân sự giữa chúa Trịnh với Hà Lan trong cuộc nội chiến Trịnh – Nguyễn thế kỷ XVII. Trần Nam Tiến

 • Danh mục bài viết đăng trên Hội nghị quốc tế


  TT Năm Thông tin Hội nghị Tên bài báo Tên các tác giả
  Tên Hội nghị Thời gian, nơi tổ chức
  I.Hội nghị quốc tế
  1 2016 Hội thảo khoa học quốc tế: “Việt Nam - Ấn Độ: bối cảnh mới, tầm nhìn mới”, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Đại sứ quán Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Hà Nội, 8/2016, Kỷ yếu Hội thảo, Nxb. Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2016, tr.207-216 Sự trỗi dậy của Ấn Độ trong cán cân quyền lực mới ở châu Á và những tác động đến quan hệ Ấn Độ - Việt Nam Trần Nam Tiến
  2 2016 Hội thảo khoa học quốc tế: Market Integration in ASEAN: Sustainable Growth and Cross Culture Issues [Hội nhập thị trường ASEAN: Tăng trưởng bền vững và những vấn đề xuyên văn hóa], Kỷ yếu Hội thảo: The 13th UBAYA International annual symposium on management Market Integration in ASEAN: Sustainable Growth and Cross Culture Issues, VNU HCM Press, 3/2016 Constructing the ASEAN Political-Security Community - Theoretical and Practical Perspective [Xây dựng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN: Cơ sở lý thuyết và thực tiễn] Trần Nam Tiến
  3 2016 Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG-HCM - Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation), 3/2016. Hội thảo khoa học quốc tế: "Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản thời cận thế (thế kỷ XVI-XVII) Quan hệ Đại Việt - Bồ Đào Nha trong bối cảnh phương Tây xâm nhập Đông Nam Á thế kỷ XVI-XVII Trần Nam Tiến
  4 2016 Trường Đại học Luật TP.HCM phối hợp - Hội Luật gia Việt Nam, TP.HCM, 7/2016. Hội thảo khoa học quốc tế: “Những vấn đề pháp lý liên quan đến phán quyết của Tòa trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982” Những tác động từ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực (PCA) về vụ Philippines kiện Trung Quốc đối với cộng đồng quốc tế, khu vực và Việt Nam Trần Nam Tiến
  5 2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng - Trường Đại học Nha Trang, Khánh Hòa, 8/2016. Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Quy chế pháp lý của đảo, đá trong luật quốc tế và thực tiến biển Đông” Tác động pháp lý từ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực (PCA) đến hiện trạng tranh chấp Biển Đông và Việt Nam Trần Nam Tiến
  6 2015 Thực trạng và triển vọng ứng dụng mô hình quản lý dựa vào cộng đồng ở Việt Nam và Campuchia Viện kinh tế và chính trị thế giới và Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Thực trạng kinh tế biển Kiên Giang và đề xuất mô hình đồng quản lý tài nguyên biển đảo trước tác động của biến đổi khí hậu Ngô Hoàng Đại Long, Lê Thị Kim Thoa
  7 2015 Việt Nam - Đông Nam Á: Hội nhập và Phát triển Phú Yên ngày 5-6 tháng 12 năm 2015 Livelihoods risk evaluation and choices of ecological-economic models for people in the Mekong Delta coastal areas under threats on global climate change (case study: Ben Tre) Ngô Hoàng Đại Long, Lê Thị Kim Thoa
  8 2014 Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên lần thứ 4 – ICENR 2014 “Tăng trưởng xanh, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường ven biển” Đại học Quốc Gia TPHCMchủ trì - phối hợp cùng vớiĐại học Braunschweig(Cộng hòa Liên bang Đức) và giao cho Viện Môi trường và Tài nguyên thực hiện. TP. Hồ Chí Minh “Likelihoods risk evaluation and choices of ecological-economic models for people in ben tre's coastal areas under threats on global climate change” Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Phước Như Quỳnh
  9 2014 “Những khía cạnh pháp lý liên quan đến sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 trong vùng biển Việt Nam” ĐH Luật TP.HCM phối hợp cùng Hội Luật gia Việt Nam Vấn đề Biển Đông - Những tác động của nó tới quan hệ thương mại Việt – Trung và nền kinh tế Việt Nam Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long
  10 2014 Cây Dừa Việt Nam, giá trị và tiềm năng ĐH KHXH&NV TP. HCMchủ trì - phối hợp cùng vớiUBND Tỉnh Bến và Hiệp hội Dừa Việt Nam Nghề trồng dừa ở Bến Tre trong văn hóa ứng xử với môi trường thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu từ góc nhìn sinh thái văn hóa”, có trình bày báo cáo tại Hội thảo Quốc tế 2014 “Cây Dừa Việt Nam, giá trị và tiềm năng Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Bình Phương Thảo
  11 2011 Việt Nam – Trung Quốc: Những quan hệ văn hóa, văn học trong lích sử. Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Tp.HCM Văn hóa ứng xử của Việt Nam trong quan hệ với Trung Hoa thời kỳ trung đại nhìn từ vấn đề “sách phong, triều cống”. Trần Nam Tiến

 • Danh mục sách đã xuất bản

  TT Tên sách Tên nhà xuất bản Năm xuất bản Tên tác giả
  I.Nhà xuất bản ngoài nước
  1 Understanding Ho Chi Minh City’s Urban Structures for Urban Land-Use Monitoring and Risk-Adapted Land-Use Planning trong sách “Sustainable Ho Chi MinhCity: Climate Policies forEmerging Mega Cities” Springer 2016 Lê Thanh Hòa (Đồng tác giả)
  II.Nhà xuất bản trong nước
  9 Ấn Độ với Đông Nam Átrong bối cảnh quốc tế mới Văn hóa – Văn nghệ, Mã số ISBN: 978-604-68-2764-1 2016 Trần Nam Tiến
  8 Sự hiện diện của các cường quốc ở Biển Đông từ góc nhìn quan hệ quốc tế Đại học Quốc gia Tp.HCM, Mã số ISBN 978-604-73-3515-2 2015 Trần Nam Tiến và các tác giả
  7 Đội Hoàng Sa trong lịch sử xác lập và chủ quyền biển đảo của Việt Nam Văn hóa – Văn nghệ, Mã số ISBN 978-604-68-0980-7 2014 Trần Nam Tiến
  6 Hợp tác ở Biển Đông từ góc nhìn quan hệ quốc tế Văn hóa – Văn nghệ, Mã số ISBN 978-604-68-1375-0 2014 Trần Nam Tiến
  5 Đội Hoàng Sa trong lịch sử xác lập và chủ quyền biển đảo của Việt Nam Văn hóa – Văn nghệ, Mã số ISBN 978-604-68-0980-7 2014 Trần Nam Tiến
  4 Hoàng Sa – Trường Sa – Hỏi và đáp Trẻ, Mã số ISBN 978-604-1-01271-4 2011 Trần Nam Tiến
  3 Nhìn ra biển khơi Tổng hợp Tp.HCM, Mã số ISBN 978-604-58-0252-6 2011 Trần Nam Tiến và các tác giả
  2 Biển và đảo Việt Nam - Mấy lời hỏi đáp Tổng hợp TPHCM, Mã số ISBN 978-604-58-0318-9 2011 Trần Nam Tiến và các tác giả
  1 Hoàng Sa – Trường Sa – Hỏi và đáp Trẻ, Mã số ISBN 978-604-1-01271-4 2011 Trần Nam Tiến