Giám đốc Trung tâm Lê Thanh Hòa

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM LÊ THANH HÒA

Hình ảnh 4x6


         

       Họ và tên: Lê Thanh Hòa


  Chức vụ: Giám đốc Trung tâm


Học vị: TS.GVC   


  Chuyên ngành: Địa lý, Bản đồ Viễn thám và GIS


    Emailhoalethanh@hcmussh.edu.vn 

                  lthoageodept@yahoo.com


        Lý lịch khoa học:  

     

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây

 

Lĩnh vực nghiên cứu: Nghiên cứu liên ngành, quan tâm đến các vấn đề kinh tế xã hội, đặc biệt các vấn đề liên quan đến tự nhiên và KT-XH biển đảo. Ứng dụng viễn thám và GIS như là nguồn dữ liệu và công cụ phục vụ cho mục tiêu đề ra.

Nhiệm vụ:  Phụ trách chung, công tác tổ chức, kế hoạch-thống kê, tài chính, chủ nhiệm, thi đua khen thưởng, kỷ luật, các hoạt động phong trào (kết hợp Đoàn Thanh niên) liên quan đến NCKH và tuyên truyền biển đảo     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


  


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.