CHUYÊN VIÊN ĐOÀN THỊ LAN PHƯƠNG
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây

 

Họ và tên: Đoàn Thị Lan Phương


Chức vụ: Chuyên viên


Học vị: Cử nhân     


Chuyên ngành: Du lịch


Email: doanlanphuong@hcmussh.edu.vn 

Lĩnh vực nghiên cứu:

Nhiệm vụ được phân công:

 

I.  NHÓM CÔNG VIỆC HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP, CHUYÊN MÔN

1

Nghiên cứu khoa học theo chuyên môn: Nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực Quản lý Tài nguyên nước, Phát triển bền vững, Quản lý liên vùng, Biến đổi khí hậu vùng biển và hải đảo Việt Nam;


2

Lập kế hoạch tuyên truyền và đào tạo khoa học công nghệ về biển đảo:Tư vấn, lập kế hoạch để tuyên truyền và đào tạo khoa học công nghệ về biển đảo, các mô hình phát triển bền vững cho cộng đồng ven biển và hải đảo;

3

Viết báo cáo sơ kết, tổng kết nhiệm vụ, biên soạn tài liệu phục vụ công tác NCKH biển đảo;

4

Thực hiện và tham gia xây dựng “Dự án đầu tư xây dựng phòng sưu tầm và nghiên cứu KHXH&NV và biển đảo” theo kế hoạch của Nhà trường – Cụ thể: Phụ trách mảng tài liệu liên quan đến lĩnh vực biển đảo phục vụ lên kệ của Thư viện sau khi kiểm kê.

 5  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

II. NHÓM CÔNG VIỆC HỖ TRỢ, PHỤC VỤ

1

Hỗ trợ công tác báo cáo hành chính trung tâm

2

Lập hồ sơ lưu trữ TT

3

Đi học Lớp quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên

         

 

 

  

 

 

 

 

 


 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.