Danh mục sách đã xuất bản

TT Tên sách Tên nhà xuất bản Năm xuất bản Tên tác giả
I.Nhà xuất bản ngoài nước
1 Understanding Ho Chi Minh City’s Urban Structures for Urban Land-Use Monitoring and Risk-Adapted Land-Use Planning trong sách “Sustainable Ho Chi MinhCity: Climate Policies forEmerging Mega Cities” Springer 2016 Lê Thanh Hòa (Đồng tác giả)
II.Nhà xuất bản trong nước
9 Ấn Độ với Đông Nam Átrong bối cảnh quốc tế mới Văn hóa – Văn nghệ, Mã số ISBN: 978-604-68-2764-1 2016 Trần Nam Tiến
8 Sự hiện diện của các cường quốc ở Biển Đông từ góc nhìn quan hệ quốc tế Đại học Quốc gia Tp.HCM, Mã số ISBN 978-604-73-3515-2 2015 Trần Nam Tiến và các tác giả
7 Đội Hoàng Sa trong lịch sử xác lập và chủ quyền biển đảo của Việt Nam Văn hóa – Văn nghệ, Mã số ISBN 978-604-68-0980-7 2014 Trần Nam Tiến
6 Hợp tác ở Biển Đông từ góc nhìn quan hệ quốc tế Văn hóa – Văn nghệ, Mã số ISBN 978-604-68-1375-0 2014 Trần Nam Tiến
5 Đội Hoàng Sa trong lịch sử xác lập và chủ quyền biển đảo của Việt Nam Văn hóa – Văn nghệ, Mã số ISBN 978-604-68-0980-7 2014 Trần Nam Tiến
4 Hoàng Sa – Trường Sa – Hỏi và đáp Trẻ, Mã số ISBN 978-604-1-01271-4 2011 Trần Nam Tiến
3 Nhìn ra biển khơi Tổng hợp Tp.HCM, Mã số ISBN 978-604-58-0252-6 2011 Trần Nam Tiến và các tác giả
2 Biển và đảo Việt Nam - Mấy lời hỏi đáp Tổng hợp TPHCM, Mã số ISBN 978-604-58-0318-9 2011 Trần Nam Tiến và các tác giả
1 Hoàng Sa – Trường Sa – Hỏi và đáp Trẻ, Mã số ISBN 978-604-1-01271-4 2011 Trần Nam Tiến

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.