Danh mục bài viết đăng trên Hội nghị quốc gia

TT Năm Thông tin Hội nghị Tên bài báo Tên các tác giả
Tên Hội nghị Thời gian, nơi tổ chức
II.Hội nghị quốc gia
1 2016 Kỷ yếu hội thảo khoa học 2016 “Di sản văn hoá biển trong phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung” ĐH Phạm văn Đồng (Quảng Ngãi) Khai thác di sản địa văn hóa trong phát triển sản phẩm du lịch đảo Lý Sơn Ngô Hoàng Đại Long
2 2015 Hội thảo Khoa học Quốc tế “Thực trạng và triển vọng ứng dụng mô hình quản lý dựa vào cộng đồng ở Việt Nam và Campuchia” Viện kinh tế và chính trị thế giới và Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. 11/2015 “Thực trạng kinh tế biển Kiên Giang và đề xuất mô hình đồng quản lý tài nguyên biển đảo trước tác động của biến đổi khí hậu” Ngô Hoàng Đại Long
3 2015 Hội thảo quốc tế "Việt Nam - Đông Nam Á: Hội nhập và Phát triển" Tỉnh Phú Yên vào ngày 5-6 tháng 12 năm 2015. Livelihoods risk evaluation and choices of ecological-economic models for people in the Mekong Delta coastal areas under threats on global climate change (case study: Ben Tre) Ngô Hoàng Đại Long, Lê Thị Kim Thoa
4 2015 Hội thảo khoa học: "Việt Nam - Indonesia: 60 năm hợp tác, phát triển và hướng đến cộng đồng ASEAN 2015" Trường Đại học KHXH&NV-ĐHQG TP.HCM, 12/2015. Quan hệ chính trị - ngoại giao Việt Nam - Indonesia giai đoạn 1995-2015 Trần Nam Tiến
5 2015 Hội thảo khoa học: "Australia - Phát triển và hội nhập" Trường Đại học KHXH&NV-ĐHQG TP.HCM, 12/2015. Biển Đông trong chính hướng Á của Australia hiện nay từ góc nhìn của trung cường Trần Nam Tiến
6 2015 Hội thảo “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo”, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2015. Ấn Độ với xung đột Biển Đông và tác động đến quan hệ Việt Nam - Ấn Độ Trần Nam Tiến
7 2015 Kỷ yếu hội thảo khoa học 2015“Quản lý tổng hợp đới bờ vùng Nam Bộ trước tác động của biến đổi khí hậu” ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM Di sản văn hóa phi vật thể tín ngưỡng thờ cá ông của cư dân ven biển trong việc phát triển sản phẩm du lịch ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Đoàn Thị Lan Phương
8 2015 Kỷ yếu hội thảo khoa học 2015“Quản lý tổng hợp đới bờ vùng Nam Bộ trước tác động của biến đổi khí hậu” ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM Các bên liên quan trong quản lý và sử dụng đới bờ cho phát triển cảng biển – trường hợp cụm cảng Cái Mép – Thị Vải Nguyễn Thị Thu Thủy
9 2015 Kỷ yếu hội thảo khoa học, NXB Đại học Quốc gia TP HCM Đại học Quốc gia TP HCM Cảng biển dải ven biển Đông Nam bộ - Tài nguyên và phát triển Nguyễn Thị Thu Thủy
10 2015 Kỷ yếu hội thảo khoa học 2015“Quản lý tổng hợp đới bờ vùng Nam Bộ trước tác động của biến đổi khí hậu” ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM Tiêu chí đánh giá bền vững dựa trên chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ vùng Nam Bộ. Lê Thanh Hòa, Nguyễn Thị Phượng Châu
11 2015 Kỷ yếu hội thảo khoa học 2015“Quản lý tổng hợp đới bờ vùng Nam Bộ trước tác động của biến đổi khí hậu” ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM Quản lý tốt hơn hoạt động nông nghiệp hướng tới bảo tồn sinh thái rừng ngập mặn Cà Mau Lê Thanh Hòa, Nguyễn Thị Phượng Châu
12 2015 Kỷ yếu hội thảo khoa học 2015“Quản lý tổng hợp đới bờ vùng Nam Bộ trước tác động của biến đổi khí hậu” ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM Quản lý tài nguyên nước ngọt tại Lý Sơn. Kinh nghiệm áp dụng cho các đảo ven bờ ở Nam bộ Ngô Hoàng Đại Long
13 2015 Kỷ yếu hội thảo khoa học 2015“Quản lý tổng hợp đới bờ vùng Nam Bộ trước tác động của biến đổi khí hậu” ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM Khai thác và phát huy các giá trị tài nguyên Kiên Giang từ góc nhìn sản phẩm du lịch Ngô Hoàng Đại Long Đỗ Nguyễn Thùy Trang
14 2015 Kỷ yếu hội thảo khoa học 2015“Quản lý tổng hợp đới bờ vùng Nam Bộ trước tác động của biến đổi khí hậu” ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM “Quy hoạch không gian biển: tầm nhìn chiến lược cho vùng biển đảo Nam Bộ” Ngô Hoàng Đại Long Trịnh Hà Phương
15 2015 Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia "Văn hóa biển đảo - Nguồn lực phát triển bền vững” Quảng Bình ĐH Quảng Bình Khai thác và phát huy tài nguyên nhân văn trong sản phẩm du lịch biển đảo Khánh Hoà Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Đình Toàn
16 2015 Hội thảo Khoa học "Bàn giải pháp phát triển Kinh tế Biển theo hướng bền vững trước thách thức của BĐKH ở các tỉnh, thành phía Nam" Bình Thuận Tỉnh Ủy Bình Thuận Nghiên cứu ảnh hưởng của BĐKH tới phát triển kinh tế biển Kiên Giang Ngô Hoàng Đại Long, Lê Thị Kim Thoa
17 2015 Hội thảo Khoa học "Bàn giải pháp phát triển Kinh tế Biển theo hướng bền vững trước thách thức của BĐKH ở các tỉnh, thành phía Nam" Bình Thuận Tạp chí Cộng sản và Tỉnh Ủy Bình Thuận Mô hình sinh kế nông hộ ở ven biển Bến Tre trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu nhìn từ góc độ sinh thái văn hoá Ngô Hoàng Đại Long Nguyễn Bình Phương Thảo
18 2015 Kỷ yếu hội thảo khoa học “Văn hóa biển đảo: Nguồn lực phát triển bền vững và Giáo dục chủ quyền biểnđảotrongtrường học” Khánh Hòa CĐSP Nha Trang, Khánh Hòa Nhận diện và phát huy giá trị từ các tín ngưỡng dân gian của ngư dân đảo Phú Quốc Ngô Hoàng Đại Long Nguyễn Bình Phương Thảo
19 2015 Kỷ yếu hội thảo khoa học “Văn hóa biển đảo: Nguồn lực phát triển bền vững và Giáo dục chủ quyền biểnđảotrongtrường học” Khánh Hòa CĐSP Nha Trang, Khánh Hòa Khai thác và phát huy các giá trị văn hóa biển đảo Khánh Hoà từ góc nhìn sản phẩm du lịch Ngô Hoàng Đại Long , Đỗ Thị Thùy Trang
20 2015 Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp tỉnh, “Tiếp thị điểm đến du lịch Phú Quốc” Phú Quốc – Kiên Giang Nhận diện đánh giá thế mạnh, điểm yếu, thời cơ và thách thức của sản phẩm và dịch vụ DLST chất lượng cao Phú Quốc Ngô Hoàng Đại Long, Lê Thị Kim Thoa
21 2014 Kỷ yếu HTKH Quốc gia GIS 2014 ĐH Cần Thơ Ứng dụng GIS đánh giá tính bền vững của hoạt động DLST tại VQG Bidoup – núi bà Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Hữu Duy Viễn
22 2014 Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia Địa lý lần thứ VIII, Phục vụ chiến lược phát triển KT-XH các vùng lãnh thổ và biển đảo Việt Nam ĐH Sư phạm TP. HCM Mô hình nông lâm ngư kết hợp trên xã đảo Hòn Tre, Kiên Giang Ngô Hoàng Đại Long, Lê Thị Kim Thoa
23 2014 Tài nguyên, Năng lượng và Môi trường vì sự Phát triển bền vững Đại học Tài nguyên và Môi trườngTp.HCM Khảo sát, đánh giá tính hiệu quả của một số mô hình nông lâm ngư kết hợp trên xã đảo Hòn Tre, Kiên Giang Ngô Hoàng Đại Long, Lê Thị Kim Thoa
24 2014 Hội nghị Khoa học Địa lý - Quản lý Tài nguyên Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HN, Hà Nội. Đánh giá tính hiệu quả của các mô hình nông lâm ngư kết hợp trên xã đảo Hòn Tre, Kiên Giang dưới góc độ kinh tế sinh thái Ngô Hoàng Đại Long
25 2014 Kỷ yếu hội thảo cấp Quốc gia 2014 “Tín ngưỡng thờ mẫu ở Nam Bộ. Bản sắc và giá trị”, ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM Khai thác di sản văn hóa phi vật thể từ tín ngưỡng thờ Bà Cậu trong phát triển sản phẩm du lịch ở đảo Phú Quốc – Kiên Giang Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Bình Phương Thảo
26 2013 Kỷ yếu hội thảo cấp Quốc gia 2013 “Phát triển bền vững ĐBSCL. Những vấn đề lý luận và thực tiễn” ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM Tiềm năng vị thế vùng biển đảo Tây Nam Bộ Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long
27 2013 Kỷ yếu hội thảo cấp Quốc gia 2013 “Phát triển bền vững ĐBSCL. Những vấn đề lý luận và thực tiễn” ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM Giải pháp tăng cường năng lực ứng phó cho người dân tại ba huyện ven biển tỉnh Bến Tre trong bối cảnh biến đổi khí hậu Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Thị Thu Thủy
28 2013 Kỷ yếu hội thảo “Festival Rừng Việt Nam - Đồng Nai Sở RDT6VH-TT&DL, UBND tỉnh Đồng Nai Khai thác các giá trị di sản thiên hiên từ rừngtrong phát triể sản phầm du lịch Đồng Nai nhìn từ góc độ kinh tế sinh thái Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Văn Cần
29 2013 Pháttriển du lịchsinh thái trong các khubảo tồn Bộ môn DuLịch – trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn– Đại học Quốc gia TP.HCM Bài toán thu nhập của các chủ thể trong hoạt động du lịch sinh thái ở đảo Hòn Đốc, Hà Tiên Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Văn Cần
30 2013 Kỷ yếu hội thảo khoa học Dù Kê Nam Bộ lần 1 ĐH Trà Vinh Khai thác di sản văn hóa nghệ thuật sân khấu Dù kê trong phát triển sản phẩm du lịch Trà Vinh Ngô Hoàng Đại Long
31 2013 Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia Địa lý lần thứ VII, Phục vụ chiến lược phát triển KT-XH các vùng lãnh thổ và biển đảo Việt Nam ĐH Thái Nguyên Phát triển du lịch từ sự đa dạng địa học ở Hà Tiên – Kiên Giang Ngô Hoàng Đại Long, Lê Thị Kim Thoa
32 2013 Kỷ yếu hội thảo khoa học Tăng trưởng Xanh ĐH Kinh tế, Tp.HCM Nghiên cứu mức độ tổn thương sinh kế và sự cần thiết của việc phát triển mô hình kinh tế sinh thái nông hộ thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng ven biển Bến Tre Ngô Hoàng Đại Long, Lê Thị Kim Thoa
33 2012 Hội nghị Khoa học cấp Quốc gia“Tài nguyên và Môi trường vì sự Phát triển bền vững” ĐH TN&MT Một số vấn đề trong nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực về biển và hải đảo trong bối cảnh biến đổi khí hậu Ngô Hoàng Đại Long, Lê Thi Kim Thoa, Nguyễn Thị Thu Thủy
34 2012 Hợp tác Biển Đông: Lịch sử và Triển vọng ĐH KHXH&NV HN, : ĐH KHXH&NV HCM và HVCTHC Khu vực , tại Đà Nẵng năm 2012 Đảo và quần đảo Việt Nam trên biển Đông trong sự nghiệp phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Thị Thu Thủy
35 2012 Hội thảo Khoa học Trẻ Khai thác giá trị của đầm Đông Hồ - Hà Tiên theo hướng phát triển du lịch sinh thái Ngô Hoàng Đại Long
36 2012 Kỷ yếu Khoa học Trẻ ĐHQG-HCM lần 01 – 2012 ĐH Bách Khoa, Tp.HCM Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về biển đảo đối với sinh viên thuộc khối ĐHQG-HCM Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Thị Thu Thủy
37 2012 Côn Đảo – 150 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển UBND BR-VT Tài nguyên vị thế của Côn Đảo trong sự nghiệp phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh quốc phòng Ngô Hoàng Đại Long, Lê Thi Kim Thoa, Nguyễn Thị Thu Thủy
38 2012 Các vấn đề trong nghiên cứu và giảng dạy Địa lý Khoa Địa lý, Đại học Sư phạm, Tp.HCM Sự cần thiết của việc đưa môn học Biển và Hải đảo vào chương trình đào tạo bậc đại học ngành địa lý học Ngô Hoàng Đại Long, Lê Thi Kim Thoa, Nguyễn Thị Thu Thủy
39 2011 Du lịch Biển đảo và phát triển bền vững Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Tp.HCM Lựa chọn sản phẩm du lịch biển đảo phù hợp với tỉnh Kiên Giang bằng phương pháp phễu lọc sản phẩm Ngô Hoàng Đại Long
40 2011 Hội thảo Khoa học Trẻ, 2011 Đề xuất lựa chọn sản phẩm du lịch biển đảo phù hợp với tỉnh Kiên Giang bằng phương pháp phễu lọc sản phẩm Ngô Hoàng Đại Long
41 2011 Văn hóa biển đảo ở Khánh Hòa Ban tổ chức Festival Biển – Viện Văn Hóa- Nghệ thuật Việt Nam, Khánh Hòa Quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa qua các thời kỳ lịch sử Trần Nam Tiến
42 2011 Sử học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, những vấn đề lý luận và phương pháp tiếp cận Đại học Quốc gia Hà Nội Nghiên cứu biển và đảo ở Việt Nam – Thực trạng và định hướng (Nhìn từ Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG Tp.HCM Trần Nam Tiến

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.