Chuyên viên Ngụy Ngọc Thủy

CHUYÊN VIÊN NGỤY NGỌC THỦY

 

 

 

Họ và tên: Ngụy Ngọc Thủy


Chức vụ: Chuyên viên


Học vị: Thạc sỹ       


Chuyên ngành: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường


Email: nguyngocthuy@hcmussh.edu.vn

 

Lý lịch khoa học:

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây 

 

Lĩnh vực nghiên cứu: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường ven biển và hải đảo; Quy hoạch phát triển vùng ven biển và hải đảo; Biến đổi khí hậu, phát triển bền vững.

Nhiệm vụ được phân công:

 

I.  NHÓM CÔNG VIỆC HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP, CHUYÊN MÔN

1

Nghiên cứu khoa học theo chuyên môn:

  • Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp;
  • Viết bài báo cáo khoa học;
  • Tham gia các Hội thảo khoa học, các buổi nói chuyện chuyên đề.

 

2

 Tham gia thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Phòng sưu tầm và nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn về Biển Đảo theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

3

Lên kế hoạch và tham gia tổ chức Hội thảo khoa học của trung tâm

4

Lập kế hoạch và tổ chức tuyên truyền Biển Đảo Việt Nam cho nhiều đối tượng 

5

Tham gia công tác điền dã, khảo sát và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu tìm kiếm đối tác và đề tài nghiên cứu khoa học về biển đảo của trung tâm. 

6

Hoạt động tự nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn; nghiệp vụ

 7  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

II. NHÓM CÔNG VIỆC HỖ TRỢ, PHỤC VỤ

1

Đóng góp ý kiến để xây dựng chiến lược, mục tiêu, phương hướng phát triển trung tâm hàng năm

2

Quản lý Website, Libol & các dữ liệu điện tử theo sự phân công của Ban Giám đốc TT

3

Phụ trách công việc admin tin tức cho website của TT

4

Tham gia họp, trực trung tâm.

         

 

 

  

 

 

 

 

 


 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.