Danh mục bài báo đăng trên tạp chí

TT Năm Thông tin tạp chí Tên bài báo Tên các tác giả
Tên tạp chí Vol, No, pp
V. Bài báo trên tạp chí Quốc tế NGOÀI ISI
1 2013 Volume: 50, Publisher: Geographisches Institut der RWTH Aachen im Selbstverlag. Understanding the settlement patterns of Ho Chi Minh City as a key for adaptation to climate change. Global Demographic and Climate Challenges in the City. An interdisciplinary assessment of impacts, needs and strategies (2013), Pages: 45-68. Nigel K. Downes, Harry Storch, Hoa Thanh Le (2013). Megacity Project, (Germany) ISSN: 0587- 4068
VI. Bài báo trên tạp chí Quốc gia thuộc danh sách học hàm (ghi rõ ISSN)
1 2016 Tạp chí Văn hóa Du lịch Số 24-25 (77)
ISSN 1809-3720
Khai thác và phát huy tài nguyên nhân văn trong sản phẩm du lịch biển đảo Khánh Hoà, Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia "Văn hóa biển đảo - Nguồn lực phát triển bền vững Ngô Hoàng Đại Long,
Nguyễn Đình Toàn
2 2015 Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á số 3 (28) Iran trong chính sách ngoại giao năng lượng của Trung Quốc thập niên đầu thế kỷ XXI Trần Nam Tiến
3 2015 Tạp chí Văn hóa Du lịch Số 21 (75),
ISSN 1809-3720
Tour du lịch biển đảo Trường Sa… Ngô Hoàng Đại Long, Đoàn Minh Chí
4 2015 Tạp chí Văn hóa Du lịch Số 22-23 (76),
ISSN 1809-3720
Nghiên cứu khai thác di sản văn hóa phi vật thể từ tín ngưỡng thờ Bà Cậu trong phát triển sản phẩm du lịch ở đảo Phú Quốc – Kiên Giang Ngô Hoàng Đại Long,
Nguyễn Bình Phương Thảo
5 2014 Tạp chí khoa học Trà Vinh, ĐH Trà Vinh Số 13, Tháng 03/2014,
ISSN 1859-4816
Khai thác di sản văn hóa nghệ thuật sân khấu Dù kê trong phát triển sản phẩm du lịch Trà Vinh Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Văn Cần
6 2014 Tạp chí khoa học KHXH, Viện KHXH Số 04/2014, ISSN 1859-0136 Tục thờ Bà Cậu ở Phú Quốc Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Bình Phương Thảo
7 2014 Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ Số 17, ISSN 1859-0128 Đảo và quần đảo Việt Nam trên biển Đông trong phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Thị Thu Thủy
8 2014 Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc Số 07/2014, ISSN ISSN 0868-3670 Vấn đề Biển Đông - Những tác động của nó tới quan hệ thương mại Việt – Trung và nền kinh tế Việt Nam Lê Thị Kim Thoa, Ngô Hoàng Đại Long
9 2014 Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á Số 9 (10) Quan hệ chính trị - ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ trong thập niên đầu thế kỷ XXI: Thành tựu và triển vọng Trần Nam Tiến
10 2014 Tạp chí Lịch sử quân sự số 266 (3/2014) Nguyên nhân của cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 dưới góc nhìn của các học giả phương Tây Trần Nam Tiến – Huỳnh Tâm Sáng
11 2014 Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ tập 17, số X1 ISSN 1859-0128 Hợp tác giải quyết xung đột Biển Đông hiện nay - một số gợi ý từ góc nhìn của Việt Nam. Trần Nam Tiến
12 2014 Tạp chí Lịch sử quân sự số 270 (6/2014) Phản ứng của Hoa Kỳ đối với sự kiện Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (1974) Trần Nam Tiến
13 2014 Tạp chí Văn hóa Du lịch Số tháng 09/2014, ISSN 1809-3720 Phát triển sản phẩm du lịch từ sự đa dạng hóa cây dừa nước ở đầm Đông Hồ của Hà Tiên – Kiên Giang Ngô Hoàng Đại Long
14 2014 Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ Số 17,
ISSN 1859-0128
Thích ứng sinh kế của người nhập cư Khmer tại quận ven đô:… Ngô Thị Thu Trang, Hồ Kim Thi, Châu Thị Thu Thủy, Ngô Hoàng Đại Long
15 2013 Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển số ra đặc biệt tháng 12.2013,
ISSN 1859-0152
Bài toán thu nhập của các chủ thể trong hoạt động du lịch sinh thái ở đảo Hòn Đốc, Hà Tiên Ngô Hoàng Đại Long, Nguyễn Văn Cần
16 2012 Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM Tháng 12/2012, Số ĐK KHXB: 557-2012/CXB/01-21/ĐHQG-HCM TP. HCM Đề xuất lựa chọn sản phẩm du lịch biển đảo phù hợp với tỉnh Kiên Giang bằng phương pháp phễu lọc sản phẩm Ngô Hoàng Đại Long
17 2011 Tạp chí Phát triển khoa học công nghệ Tập 14, số X1, Tr.14-29, ISSN 1859-0128 Những vấn đề cấp bách đặt ra trong quá trình đồng bào Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long đi lên công nghiệp hóa – hiện đại hóa Trần Nam Tiến
18 2011 Tạp chí Lịch sử quân sự Số 9 (237), Tr.32-37,
Số 10 (238), ISSN 086-7683
Quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam trên quần đào Trường Sa qua các thời kỳ lịch sử. Trần Nam Tiến
19 2011 Tạp chí Khoa học xã hội Số 8 (156), Tr.45-54, ISSN 1859-0136 Liên minh quân sự giữa chúa Trịnh với Hà Lan trong cuộc nội chiến Trịnh – Nguyễn thế kỷ XVII. Trần Nam Tiến

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.