Nghiên cứu viên Nguyễn Thị Thu Thủy

NGHIÊN CỨU VIÊN NGUYỄN THỊ THU THUỶ
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thủy


Chức vụ: Nghiên cứu viên


Học vị: Thạc sỹ


Chuyên ngành: Địa lý học


Email:ntthuthuy210@hcmussh.edu.vn


Lý lịch khoa học:


Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây


Lĩnh vực nghiên cứu:Nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế xã hội vùng biển đảo, nhu cầu tìm hiểu kiến thức khoa học về biển đảo của sinh viên; biến đổi khí hậu vùng ven biển; sinh kế cộng đồng, phát triển bền vững vùng biển và hải đảo Việt Nam

Nhiệm vụ được phân công:


I. NHÓM CÔNG VIỆC HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP, CHUYÊN MÔN


1

Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, tham gia viết bài hội thảo khoa học:

 • Nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế xã hội vùng biển đảo; nhu cầu tìm hiểu kiến thức khoa học về biển đảo của sinh viên; biến đổi khí hậu vùng ven biển; sinh kế cộng đồng, phát triển bền vững vùng biển và hải đảo Việt Nam;
 • Tham gia viết bài hội thảo tri thức bản địa vùng ven biển; hệ thống đảo Việt Nam, tuyên truyền, tìm hiểu kiến thức biển đảo;
 • Tham dự các hội thảo; chuyên đề; tập huấn kiến thức biển đảo


2

Tham gia thực hiện dự án "Đầu tư, xây dựng phòng thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn về biển đảo":

 • Lập danh mục tài liệu, sách Tiếng Anh về lĩnh vực biển đảo phục vụ công tác mua, thu thập, sao chép.
 • Quản lý dữ liệu, sách, báo, tạp chí của Thư viện


3

Khảo sát thực địa phục vụ sưu tầm, lưu trữ, số hóa dữ liệu và NCKH: Thực hiện các chuyến công tác đến các tỉnh thành ven biển nhằm thu thập dữ liệu, tìm hiểu tình hình thực tế địa phương, khảo sát đời sống, hoạt động phát triển kinh tế xã hội của cộng đồng dân cư tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Côn Đảo;


4

Lập kế hoạch tuyên truyền và đào tạo khoa học công nghệ về biển đảo

 • Tổng hợp, biên soạn tài liệu giảng dạy, phổ biến kiến thức biển đảo.
 • Lên kế hoạch, tham gia các chương trình tổ chức sự kiện về biển đảo .

5

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.


II. NHÓM CÔNG VIỆC HỖ TRỢ, PHỤC VỤ

1

Quản lý tài chính, kế toán

 • Tổng kết, thống kê các nguồn thu và nguồn chi
 • Thống kê, báo cáo, thanh toán các gói kinh phí hoạt động


2

Quản lý thư mục thư viện dữ liệu biển đảo

 • Thống kê dữ liệu, lưu trữ, nhập kho các tài liệu có liên quan đến biển đảo đã được sưu tầm.
 • Phân loại tài liệu, lập danh mục


3

Công tác báo cáo tài chính, kế toán TT

 • Lập báo cáo tổng kết tài chính hàng năm, đề xuất kế hoạch thu chi tài chính cho năm tiếp theo
 • Lập báo cáo tổng kết thu nhập cá nhân hàng năm

4

Tham gia họp, trực trung tâm.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.