Nghiên cứu viên Ngô Hoàng Đại Long

NGHIÊN CỨU VIÊN NGÔ HOÀNG ĐẠI LONG
 

Họ và tên: Ngô Hoàng Đại Long

 

Chức vụ: Nghiên cứu viên

 

Học vị:Thạc sỹ

 

Chuyên ngành:Địa lý học

 

Email: ngohoangdailong@hcmussh.edu.vn 

Lý lịch khoa học: 

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm

download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây

Lĩnh vực nghiên cứu:Nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế sinh thái và biến đổi khí hậu để phục vụ việc quản lý và phát triển bền vững sinh kế cộng đồng vùng biển và hải đảo Việt Nam

Nhiệm vụ được phân công:

 

I.  NHÓM CÔNG VIỆC HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP, CHUYÊN MÔN

1

Nghiên cứu khoa học theo chuyên môn: Nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế sinh thái và biến đổi khí hậu để phục vụ việc quản lý và phát triển bền vững sinh kế cộng đồng vùng biển và hải đảo Việt Nam;

 2

Khảo sát thực địa phục vụ sưu tầm, lưu trữ, số hóa dữ liệu và NCKH: Điều tra, khảo sát và đánh giá tài nguyên môi trường – kinh tế xã hội vùng biển & hải đảo. Đề xuất, xây dựng các chương trình, giải pháp, đề án liên quan đến hoạt động phát triển biển đảo địa phương;

3

Lập kế hoạch tuyên truyền và đào tạo khoa học công nghệ về biển đảo: Tư vấn, lập kế hoạch để tuyên truyền và đào tạo khoa học công nghệ về biển đảo, các mô hình phát triển bền vững cho cộng đồng ven biển và hải đảo;

4

Tham gia công tác hướng dẫn sinh viên NCKH: Trực tiếp nghiên cứu, tham gia điều tra, khảo sát, phục vụ nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên, kiểm tra các các nội dung nghiên cứu được phân công; tham gia các sinh hoạt học thuật chuyên ngành, các buổi hội thảo.

5

Viết báo cáo sơ kết, tổng kết nhiệm vụ, biên soạn tài liệu biển đảo.Thực hiện và tham gia xây dựng “Dự án đầu tư xây dựng phòng sưu tầm và nghiên cứu KHXH&NV và biển đảo” theo kế hoạch của Nhà trường – Cụ thể: Phụ trách mảng tài liệu tiếng Việt và tạp chí liên quan đến lĩnh vực biển đảo.

6

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

II. NHÓM CÔNG VIỆC HỖ TRỢ, PHỤC VỤ

1

Cập nhật thông tin websites nhằm phổ biến và ứng dụng rộng rãi các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn;

2

Phụ trách Đoàn thể;

3

Công tác báo cáo hành chính trung tâm;

4

Tham gia họp, trực trung tâm.

         

 

 

  

 

 

 

 

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.