Đăng ngày: 26/09/2018

Trung tâm NC Biển & Đảo - Trường ĐH KHXH &NV Tp.HCM xin trân trọng Thông báo đến Quý Thầy/Cô, Quý Nhà nghiên cứu, Quý đọc giả về Chương trình Hội thảo "NHỮNG VẤN ĐỀ CHIẾN LƯỢC KHÔNG GIAN BIỂN TRONG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM" dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12 -2018 tại Trường ĐH KHXH &NV Tp.HCM.