Đăng ngày: 30/03/2019

​Sáng 29-3-2019, Hội thảo khoa hc “Những vấn đề chiến lược không gian biển trong xây dựng và phát triển kinh tế biển Việt Nam" đã diễn ra tại Trường ĐH KHXH&NV (cơ sở quận 1), với mục đích nhìn nhận lại vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của vùng biển và hải đảo Việt Nam.