• Quy định tạm thời về Thư viện Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo

  QUY ĐỊNH 04

  QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ VIỆC THAM KHẢO TƯ LIỆU BIỂN ĐẢO

   

  Hiện tại phòng Tư liệu Biển Đảo của Trung tâm NC Biển và Đảo đang được đưa vào sử dụng để Giảng viên, Chuyên viên, Nghiên cứu viên, Học viên cao học, Nghiên cứu sinh và Sinh viên có thể tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại Trường và trong ĐHQG-HCM. Trung tâm quy định tạm thời một số nội dung để đảm bảo sử dụng tủ sách được hiệu quả.

  1. Đối tượng:

  Là Giảng viên, Chuyên viên đang công tác tại Trường và trong ĐHQG-HCM

  Học viên Cao học, Nghiên cứu sinh, Sinh viên đang theo học tại Trường và trong ĐHQG-HCM.

  Đối tượng ngoài ĐHQG-HCM sẽ xem xét theo Quyết định của Giám đốc Trung tâm

  2. Trách nhiệm của người đọc:

  Sử dụng sách đúng mục đích, giữ gìn và bảo quản cẩn thận, tránh hư hỏng, thất lạc. Tuân thủ chặt chẽ quy định của Khoa về quản lý tủ sách.

  Khi mượn sách, tài liệu phải liên hệ đúng người quản lý do Trung tâm phân công, không tùy tiện mở cửa tủ và sử dụng sách khi không có sự cho phép của người quản lý tủ sách.

  3. Quy trình mượn sách, tài liệu:

  3.1. Đọc tại phòng:

  Xem danh mục sách, tài liệu.

  Liên hệ người quản lý để đăng sổ mượn, không tự ý lấy sách từ tủ sách mà phải do người quản lý trực tiếp lấy (Phải xuất trình thẻ đối với tất cả đối tượng mượn sách)

  Sau khi đọc xong, trả lại người quản lý.

  3.2. Mượn về nhà:

  Sách có thể mượn về nhà, số lượng sách, tài liệu tối đa cho một lần mượn là 02 cuốn, phải trả lần trước mới được mượn tiếp lần sau.

  Khi mượn cần xem kỹ danh mục tài liệu, đăng ký với quản lý để vào sổ, trình thẻ, ký tên mượn.

  Thời gian được mượn: tối đa 3 ngày (không kể ngày nghỉ).

  Xử lý phạt khi vượt thời gian được phép mượn:

  + Nếu vượt từ 1 – 7 ngày, phạt 10,000 đ/ngày

  + Nếu vượt từ 8 – 14 ngày phạt 20,000 đ/ngày

  + Nếu vượt trên 15 ngày phạt 50,000 đ/ngày và sẽ đề nghị Giám đốc Trung tâm xử lý theo quy định hiện hành của nhà Trường.

  Toàn bộ số tiền thu từ việc phạt này sẽ tái đầu tư vào mua sách, tài liệu bổ sung vào tủ sách.

  3.3. Xử lý các tình huống hư hỏng, thất lạc và không trả.

  Nếu hư hỏng tùy mức độ phạt tiền từ 10,000 đồng đến mức bằng giá mua sách.

  Trường hợp mất phải mua sách mới đền lại cho Trung tâm.

  Trường hợp không trả sách, Khoa sẽ liên hệ các đơn vị chức năng xử lý theo quy định hiện hành của Nhà trường.

  3.4. Sao chép:

  Trung tâm không khuyến khích việc sao chép, photocopy tài liệu sách có bản quyền, tác quyền, mọi hành vi sao chép là trách nhiệm cá nhân, Trung tâm không chịu trách nhiệm về việc này đối với người đọc.

  Lưu ý: Nên liên hệ trước khi có sự đồng ý sao chép

  4. Bảo quản, phát triển tủ sách:

  Tủ sách của Trung tâm bao gồm các tài liệu chuyên môn liên quan đến ngành học, các khóa luận, luận văn, các công trình nghiên cứu khoa học, các tài liệu tham khảo bổ ích cho người đọc, Khoa hoan nghênh tinh thần hợp tác, bảo quản sách, tài liệu từ phía người đọc.

  Tủ sách của Trung tâm nhiều, tuy nhiên để đáp ứng tốt nhu cầu người đọc, Trung tâm khuyến khích các cá nhân, tập thể tặng sách, giới thiệu cho Trung tâm tên sách để khoa trang bị thêm nhằm phục vụ sách, tài liệu cho người đọc phong phú hơn.

  5. Liên hệ:

  Mọi đóng góp ý kiến hoặc liên hệ vui lòng liên theo địa chỉ sau:

  Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo, 

  Phòng P4-05, tầng 04, Tòa nhà Điều hành ĐH KHXH&NV, CS Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM.

  Điện thoại: 08.372.433.01 (4401) gặp Thư ký Trung tâm

  Phụ trách Cô Thu Thủy, Số ĐT: 0913.421.087

   

  Nơi nhận:

  -   TC-CB, BGH (để báo cáo);

  -   Lưu TTNC B&Đ.

   

   

   

   

   

   

  TTNC BIỂN VÀ ĐẢO

  GIÁM ĐỐC

   

   

   

  TS. Lê Thanh Hòa